"Rekuperatory" - pierwsza elektroniczna nowa publikacja HVACR dostępna w Internecie.
Elektroniczna książka "Rekuperatory" opracowana została przez Waldemara Jońca (Rynek Instalacyjny), Macieja Kosowskiego (Rekuperatory.pl) i Sławomira Zatora (Politechnika Opolska).
E-book pojawił się na stronach e-czytelni wydawcy - Domu Wydawniczego Medium.
O publikacji
Odzysk ciepła z usuwanego z budynków powietrza jest coraz bardziej popularnym tematem poruszanym w czasopismach branżowych. Najczęściej opisywanymi rozwiązaniami, pozwalającymi na odzysk ciepła są pompy ciepła oraz rekuperatory. W niniejszym opracowaniu skupiono się na tych ostatnich, zaczynając od opisania ich konstrukcji, podstawowych funkcji i zastosowań. Informacje na ten temat znajdują się w artykule, który przygotował Waldemar Joniec.
W bilansie ciepła w domu jednorodzinnym, ciepło wentylacyjne stanowi już nawet do 40% ogólnych strat ciepła, bo tak znacznie poprawiła się izolacyjność przegród budowlanych. Rekuperacja może zapewnić znaczne obniżenie tych strat.
Wentylacja mechaniczna, bo tylko przy takiej możemy zastosować rekuperację, to bardzo dobra wymiana powietrza w pomieszczeniach, ale i dodatkowe pracujące wentylatory, oszczędność energii cieplnej, a także dodatkowe koszty inwestycyjne. Należy też pamiętać, że w rekuperatorze, gdy temperatura powierzchni wymiany ciepła spadnie poniżej temperatury punktu rosy, rozpoczyna się wykraplanie pary wodnej, którą trzeba odprowadzać. Dalszy spadek do temperatury niższej niż zero, to pokrywanie się powierzchni szronem i zmniejszanie przekroju przepływu, aż do jego zamknięcia. Aby tego uniknąć instalacja powinna być wyposażona w system odmrażania. Analiza ekonomiczna musi uwzględniać wszystkie te aspekty.
Obecne ceny rekuperatorów i oszczędności, jakie można przy ich zastosowaniu poczynić w skali całej inwestycji spowodowały, że ich zastosowanie jest w coraz większej liczbie przypadków ekonomicznie uzasadnione. Przykładowe analizy kosztów i oszczędności przedstawią artykuły, które przygotowali Maciej Kosowski oraz Sławomir Zator.
W e-booku znajduje się także szereg innych przydatnych dla inwestora informacji:
- przegląd dostępnych obecnie na rynku systemów wentylacji z odzyskiem ciepła,
- informacje o producentach rekuperatorów, dystrybutorach, firmach projektujących systemy wentylacyjne z rekuperacją, a także wykonujących takie instalacje,
- opinie osób użytkujących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

Tytuł: Rekuperatory
Autorzy: Waldemar Joniec, Maciej Kosowski, Sławomir Zator
Wydawca: Dom Wydawniczy MEDIUM
Rok wydania: 2009
ISBN/ISSN: 978-83-926515-8-8
Stron: 40
Cena (dostęp) 6,10 PLN
Spis treści
Wstęp
Rekuperatory – co warto o nich wiedzieć? Waldemar Joniec
Rekuperacja taniej, ale z głową Maciej Kosowski
Energooszczędność z odzyskiem ciepła. Studium dwóch przypadków Sławomir Zator
Przegląd rekuperatorów
Producenci, projektanci, wykonawcy...
Opinie użytkowników