Firma BARTOSZ Sp.J. zaprasza na szkolenie specjalistyczne dla projektantów i wykonawców instalacji wentylacyjnych.
Firma BARTOSZ Sp.J. zaprasza na szkolenie specjalistyczne dla projektantów i wykonawców instalacji
wentylacyjnych pt.

REKUPERATORY "BARTOSZA' W SYSTEMACH
WENTYLACJI MECHANICZNEJ


Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.08.2009 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 12:30 w siedzibie
Firmy Bartosz przy ulicy Sejneńskiej 7 w Białymstoku.
Tematyka szkoleń:
Na szkoleniu zostaną przekazane praktyczne porady, jak projektować i instalować oraz wyjaśnione najczęściej popełniane błędy.
Uczestnictwo:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
UWAGA: Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.
Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania odnośnie szkoleń Firmy BARTOSZ należy kierować na e-mail marketing@bartosz.com.pl lub telefonicznie (085) 745 57 12 wew. 70.