Rekuperator CA550 to przedstawiciel najnowszej generacji urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła przeznaczonych do domów oraz niewielkich biur. Jest następcą niezwykle popularnego modelu ComfoAir 500. Wysokiej klasy wymiennik przeciwprądowy zapewnia sprawność na poziomie powyżej 95%. Wentylatory na prąd stały zapewniają obniżenie zużycia energii do niezbędnego minimum. Czystość powietrza zapewniają filtry klasy EU7 oraz EU4.

CA 550
to nie tylko doskonałe możliwości oferowane przez jego poprzednika
takie jak doskonały, energooszczędny system antyzamrożeniowy,
możliwość programowania obu wentylatorów niezależnie
czy możliwość zastosowania systemu chłodzącego ARTIC, ale także
szereg nowych rozwiązań:
• zwiększona wydajność w stosunku do poprzednika:
570 m3/h przy 200 Pa (550 m3 przy 240 Pa)
• w najniższym trybie pracy rekuperator zużywa zaledwie
od 13 do 27 watów,
• współpracuje z okapem kuchennym (w wersji umożliwiającej zintegrowanie
obu urządzeń),
• automatycznie steruje pracą gruntowego wymiennika ciepła,
• posiada wbudowane zabezpieczenie “kominkowe” - opcję sterownika
zapobiegającą ryzyku powstania podciśnienia w pomieszczeniu salonu, gdzie zainstalowany jest kominek poprzez odpowiednią
automatyczną regulację pracy wentylatora nawiewnego
i wywiewnego,
• tryb “wietrzenia wiosennego” polegający na możliwości wyłączenia
wentylatora nawiewnego przy włączonym wentylatorze
wywiewnym - łazienki są wentylowane przez rekuperator
przy jednoczesnym zasysaniu wiosennego powietrza
przez otwarte okna,
• rekuperator w wersji ERV wyposażony jest w przeciwprądowy
wymiennik entalpiczny pozwalający na wymianę ciepła oraz
wilgoci pomiędzy powietrzem wchodzącym i wychodzącym
z budynku, co zabezpiecza dom przed nadmiernym przesuszeniem
oraz zapewnia zwiększenie komfortu klimatycznego
wewnątrz budynku (dostępny jako opcja),
• możliwość zastosowania filtrów wielorazowego użytku EU4
oraz filtrów o zwiększonym stopniu filtracji EU7 (również wielorazowego
użytku),
• możliwość zastosowania dodatkowych opcjonalnych czujników
wilgoci, tlenku węgla oraz dwutlenku węgla do sterowania
pracą systemu wentylacyjnego,
• ComfoAir 550 wyposażony jest standardowo w sterowany
automatycznie 100% bypass letni wymiennika,
• posiada możliwość zastosowania dodatkowego, niezależnego
przełącznika łazienkowego,
• posiada możliwość zastosowania do 31 bezprzewodowych
sterowników dodatkowych umieszczanych dowolnie w budynku,
• posiada wskaźnik zużycia filtrów.
Rozbudowany system sterowania umożliwia praktycznie bezobsługową
pracę urządzenia. Nowoczesny sterownik EASE oferujący
oprócz standardowych funkcji czterobiegowego sterowania
systemem wentylacyjnym także: programowanie godzinowe,
sterowanie radiowe i współpracę z nawet kilkoma niezależnymi
przełącznikami trybu pracy wentylacji w budynku, niezależne
programowanie obu wentylatorów oraz wiele innych.
W przypadku niekorzystania z GWC urządzenie może być
opcjonalnie wyposażone w nagrzewnicę wstępną niewielkiej
mocy umożliwiającą skuteczną pracę urządzenia i wysoką
sprawność także w skrajnie niskich temperaturach.
Dostępne wersje CA550:

• EASE
– Wersja EASE wyposażona jest w doskonały, prosty
w obsłudze system sterowania, oparty na niewielkim sterowniku
elektronicznym montowanym w puszce ściennej. Posiadającym
możliwość sterowania obu wentylatorami oraz programowania
pracy dziennej;
• LUXE – Wersja LUXE wyposażona jest w unikatowy, nowoczesny
panel sterujący z ekranem dotykowym. Oprogramowanie
panelu LUXE pozwala na intuicyjne korzystanie z systemu wentylacyjnego.
Wersja ta posiada najbardziej rozbudowaną automatykę,
zawierającą między innymi możliwość programowania
tygodniowego i godzinowego, przez co system wentylacyjny
staje się praktycznie bezobsługowy.
Wszystkie wersje posiadają szereg opcji oraz zabezpieczeń
umożliwiających komfortowe korzystanie z systemu wentylacyjnego:
energooszczędny system antyzamrożeniowy, automatyczny
bypass letni, zabezpieczenie „kominkowe” dla domów
w których intensywnie eksploatowany jest kominek czy możliwość
wyłączenia wentylatora nawiewnego (praca „wiosenna”),
gdy podczas wiosennego sprzątania i mycia okien zapewniamy
sobie niezakłócony wywiew powietrza z pomieszczeń typu łazienka,
wc czy kuchnia.


Opis elementów rekuperatora:


Obudowa

Obudowa urządzenia wykonana jest z płyt stalowych malowanych
proszkowo, wyposażona dodatkowo w estetyczny front
z tworzywa sztucznego. Króćce montażowe wykonane są z polipropylenu.
Wentylatory
Rekuperator jest wyposażony w energooszczędne silniki na
prąd stały z wirnikami HR. Dzięki temu oszczędność energii
wynosi od 50% do 60% w porównaniu z wentylatorami na prąd
zmienny o identycznej wydajności.

Filtry

Urządzenie wyposażone jest w filtry EU4. Sposób ich mocowania
zapewnia doskonałą szczelność oraz swobodną wymianę
przez użytkownika bez konieczności użycia jakichkolwiek
narzędzi. Urządzenie wyposażone jest w system przypominania
o konieczności wymiany filtrów. Opcjonalnie zastosować
można filtry o podwyższonej skuteczności EU7.

Wymiennik ciepła

Przeciwprądowy wymiennik ciepła o unikatowej konstrukcji,
wykonany z wysokiej jakości tworzywa o sprawności 95%. Temperatura
powietrza nawiewanego po przejściu przez wymiennik
zazwyczaj utrzymuje się na poziomie, przy którym dodatkowe
dogrzewanie powietrza nawiewanego nie jest konieczne.

Układ antyzamrożeniowy

Rekuperator wyposażony jest w zabezpieczenie antyzamrożeniowe,
zabezpieczające wymiennik ciepła bez konieczności dostarczenia
dodatkowej energii. Układ antyzamrożeniowy powoduje
zmianę parametrów pracy wentylatora nawiewnego.
W razie potrzeby układ powoduje płynną regulację obrotów
wentylatora nawiewnego, redukując ją
wyłącznie do poziomu powodującego
odmrożenie wymiennika.

Programowanie i sterowanie

Programowanie urządzenia odbywa się
poprzez panel sterujący lub poprzez łącze
PC (dostępne wyłącznie dla serwisu
Rekuperatory.pl). Dzięki intuicyjnemu
oprogramowaniu zarówno programowanie
urządzenia jak i korzystanie
z systemu wentylacyjnego jest wyjątkowo
proste. Sterowniki EASE oraz
LUXE pozwalają na pracę rekuperatora
na 4 biegach. Wydajność każdego
z biegów może zostać zaprogramowana.

Bypass

Urządzenie zapewnia optymalny komfort
poprzez zastosowanie bypassu, który
po załączeniu całość powietrza odprowadzanego
kieruje poza wymiennik.
Rozwiązanie to zalecane jest szczególnie
w systemach wyposażonych w gruntowy
wymiennik ciepła oraz przy intensywnym
chłodzeniu mieszkania latem
powietrzem nocnym - jest to tzw. swobodne
chłodzenie. Bypass jest sterowany
automatycznie na podstawie ustawionej
tzw. temperatury komfortowej.

Regulacja

Każdy ze stopni pracy rekuperatora
może być płynnie regulowany podczas
jego programowania przez instalatora,
w zależności od potrzeb użytkowników
budynku, w przedziale od 15 do 100%.

Dane techniczne rekuperatora CA 550:

• Odzysk ciepła: 95%
• Typ wymiennika: przeciwprądowy o unikatowej konstrukcji
wydajność: 570m3/h dla 200 Pa
• Zużycie prądu: od 13 do 365W
• Zasilanie: 230V/50 Hz
• Głośność (pomiar 1 m od obudowy): 29-36 dB(A)
• Waga: 47 kg
• Obudowa: metalowa, malowana proszkowo
• Panel frontowy: kompozytowy
• Filtry: EU4 (2 szt.) lub EU7 (2 szt.)
• Zakres temperatur zewnętrznych: od -40 do +50oC
• Zakres temperatur pomieszczenia technicznego: 0 - +50oC
• Sterowanie: Panel EASE lub panel dotykowy LUXE
• Możliwość zastosowania sterowania radiowego (opcja)
• System antyzamrożeniowy: płynna redukcja obrotów wentylatora
nawiewnego
• Bypass dla pracy letniej: w standardzie bypass automatyczny
100%
Źródło: Rekuperatory.pl