Rekuperator CA550 to przedstawiciel najnowszej generacji urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła przeznaczonych do domów oraz niewielkich biur. Jest następcą niezwykle popularnego modelu ComfoAir 500. Wysokiej klasy wymiennik przeciwprądowy zapewnia sprawność na poziomie powyżej 95%. Wentylatory na prąd stały zapewniają obniżenie zużycia energii do niezbędnego minimum. Czystość powietrza zapewniają filtry klasy EU7 oraz EU4.

CA 550
to nie tylko doskonałe możliwości oferowane przez jego poprzednika
takie jak doskonały, energooszczędny system antyzamrożeniowy,
możliwość programowania obu wentylatorów niezależnie
czy możliwość zastosowania systemu chłodzącego ARTIC, ale także
szereg nowych rozwiązań:
• zwiększona wydajność w stosunku do poprzednika:
570 m3/h przy 200 Pa (550 m3 przy 240 Pa)
• w najniższym trybie pracy rekuperator zużywa zaledwie
od 13 do 27 watów,
• współpracuje z okapem kuchennym (w wersji umożliwiającej zintegrowanie
obu urządzeń),
• automatycznie steruje pracą gruntowego wymiennika ciepła,
• posiada wbudowane zabezpieczenie “kominkowe” - opcję sterownika
zapobiegającą ryzyku powstania podciśnienia w pomieszczeniu salonu, gdzie zainstalowany jest kominek poprzez odpowiednią
automatyczną regulację pracy wentylatora nawiewnego
i wywiewnego,
• tryb “wietrzenia wiosennego” polegający na możliwości wyłączenia
wentylatora nawiewnego przy włączonym wentylatorze
wywiewnym - łazienki są wentylowane przez rekuperator
przy jednoczesnym zasysaniu wiosennego powietrza
przez otwarte okna,
• rekuperator w wersji ERV wyposażony jest w przeciwprądowy
wymiennik entalpiczny pozwalający na wymianę ciepła oraz
wilgoci pomiędzy powietrzem wchodzącym i wychodzącym
z budynku, co zabezpiecza dom przed nadmiernym przesuszeniem
oraz zapewnia zwiększenie komfortu klimatycznego
wewnątrz budynku (dostępny jako opcja),
• możliwość zastosowania filtrów wielorazowego użytku EU4
oraz filtrów o zwiększonym stopniu filtracji EU7 (również wielorazowego
użytku),
• możliwość zastosowania dodatkowych opcjonalnych czujników
wilgoci, tlenku węgla oraz dwutlenku węgla do sterowania
pracą systemu wentylacyjnego,
• ComfoAir 550 wyposażony jest standardowo w sterowany
automatycznie 100% bypass letni wymiennika,
• posiada możliwość zastosowania dodatkowego, niezależnego
przełącznika łazienkowego,
• posiada możliwość zastosowania do 31 bezprzewodowych
sterowników dodatkowych umieszczanych dowolnie w budynku,
• posiada wskaźnik zużycia filtrów.
Rozbudowany system sterowania umożliwia praktycznie bezobsługową
pracę urządzenia. Nowoczesny sterownik EASE oferujący
oprócz standardowych funkcji czterobiegowego sterowania
systemem wentylacyjnym także: programowanie godzinowe,
sterowanie radiowe i współpracę z nawet kilkoma niezależnymi
przełącznikami trybu pracy wentylacji w budynku, niezależne
programowanie obu wentylatorów oraz wiele innych.
W przypadku niekorzystania z GWC urządzenie może być
opcjonalnie wyposażone w nagrzewnicę wstępną niewielkiej
mocy umożliwiającą skuteczną pracę urządzenia i wysoką
sprawność także w skrajnie niskich temperaturach.

Dane techniczne rekuperatora CA 550:

• Odzysk ciepła: 95%
• Typ wymiennika: przeciwprądowy o unikatowej konstrukcji
wydajność: 570m3/h dla 200 Pa
• Zużycie prądu: od 13 do 365W
• Zasilanie: 230V/50 Hz
• Głośność (pomiar 1 m od obudowy): 29-36 dB(A)
• Waga: 47 kg
• Obudowa: metalowa, malowana proszkowo
• Panel frontowy: kompozytowy
• Filtry: EU4 (2 szt.) lub EU7 (2 szt.)
• Zakres temperatur zewnętrznych: od -40 do +50oC
• Zakres temperatur pomieszczenia technicznego: 0 - +50oC
• Sterowanie: Panel EASE lub panel dotykowy LUXE
• Możliwość zastosowania sterowania radiowego (opcja)
• System antyzamrożeniowy: płynna redukcja obrotów wentylatora
nawiewnego
• Bypass dla pracy letniej: w standardzie bypass automatyczny
100%