Nowy standard rekuperatorów AERIS z wymiennikiem entalpicznym - wszystkie modele wyposażone będą w nagrzewnicą wstępną przy czym ich cena pozostaje bez zmian.

Rekuperator AERIS z wymiennikiem entalpicznym
AERIS CA ERV VVOd dnia 12.04.2010 r. firma Rekuperatory Sp. z o.o. w miejsce dotychczasowych rekuperatorów AERIS CA ERV 350 i 550 wprowadziła nowe modele AERIS CA ERV VV 350 i 550 posiadające wymiennik entalpiczny oraz dodatkowo nagrzewnicę wstępną jako standard. Jednocześnie cena urządzenia z nagrzewnicą pozostała na poziomie ceny urządzenia bez nagrzewnicy.

Mając na uwadze ciągłe ulepszanie jakości swoich produktów Rekuperatory.pl prowadzi nieustanne badania nad działaniem urządzeń w zróżnicowanych warunkach otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wraz z wprowadzeniem nowych modeli central AERIS CA 350 i 550 rozpoczęte zostały badania ich funkcjonalności. Jednym z wniosków po takich badaniach jest informacja o działaniu wstępnej nagrzewnicy powietrza. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, użytkowanie rekuperatora z nagrzewnicą jest tańsze niż bez nagrzewnicy.

Wynika to z faktu, że przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych system przeciwzamrożeniowy rekuperatora powoduje spowolnienie swojej pracy, co powodować może powstawanie podciśnienia w domu i zasysanie zimnego powietrza z zewnątrz budynku, co w znaczny sposób niweluje oszczędności na ogrzewaniu.

Dokładne obliczenia pokazują, że podgrzanie zimnego powietrza poprzez instalację c.o. (przyjęto ogrzewanie gazowe) jest droższe, niż koszt prądu zużytego przez nagrzewnicę wstępną rekuperatora AERIS (rocznie wynosi on 96,70 PLN).

Tak niskie zużycie prądu przez nagrzewnice wstępną rekuperatora AERIS wynika z zastosowania specjalnego, opartego na latach doświadczeń inżynierów, algorytmu jej sterowania. Załącza się ona bowiem tylko na bardzo krótki czas wyłącznie wtedy, gdy zachodzi konieczność zapobiegania zamrożeniu wymiennika. W wyniku takiej pracy systemu nie dochodzi do zamrożenia wymiennika, jednocześnie nie dochodzi także do zakłócenia pracy wentylatora nawiewnego, a zużyta zostaje tylko minimalna ilość energii elektrycznej.

Poniższe wyliczenia potwierdzają fakty

Przykład (dane meteorologiczne dla Warszawy przy średnich rocznych temperaturach powietrza zewnętrznego)
- przepływ 300 m3/h
- temperatura wewnętrzna +20oC
- koszt gazu za m3 - 1,59 PLN
- koszt energii elektrycznej za kWh wynosi 0,5092 PLN
Ogólne koszty podgrzania zewnętrznego powietrza: 165,90 PLN.

Fakt ten potwierdzają również niezależne naukowe opracowania inżynieryjne, które opisują przebieg wyliczeń wykazujących znaczne oszczędności przy zastosowaniu nagrzewnicy wstępnej w porównaniu z nawiewaniem zimnego powietrza przez bypass (36% przy sprawności 90%).

>> Więcej o AERIS CA ERV VV


Źródło: Rekuperatory.pl