Wychodząc na przeciw oczekiwaniom firm z branż, w których musi być dokonywana kontrola parametrów powietrza, światła i wielkości elektrycznych KIMO wprowadziło na rynek zupełnie nową linię mini rejestratorów KISTOCK.
Firma specjalizuje się w produkcji urządzeń do pomiarów parametrów powietrza, dlatego rejestratory oraz oprogramowanie zawierają wszelkie potrzebne funkcje pozwalające w nieskomplikowany, ale precyzyjny i bezpieczny sposób zarejestrować takie parametry. Bezproblemowo wychwytywane są wszelkie przekroczenia założonych dopuszczalnych wartości (progowych).
Rejestratory KISTOCK znajdują szczególnie zastosowanie w branżach HVAC w kontroli instalacji wentylacji i klimatyzacji, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej, laboratoriach, spółdzielniach mieszkaniowych, itd. Miejscem instalacji są m.in. pomieszczenia powietrza czystego, hale i magazyny, szpitale specjalistyczne, linie produkcyjne, pomieszczenia magazynowe i produkcyjne, przechowalnie, szklarnie, kotłownie itp.
Pomiar i rejestracja parametrów
Rejestratory KISTOCK mogą dokonywać pomiarów: wilgotności 5 95%RH, temperatury -40 do 80°C (z zewnętrzną termoparą do 1000°C), natężenia światła 0 do 10000Lux, napięcia 0 - 10V, natężenia prądu 0(4) - 20mA oraz 0 - 600A. W oprogramowaniu znajdują się funkcje obliczania, np. wilgotności bezwzględnej, temperatury punktu rosy. Istnieje również możliwość tworzenia nowych kanałów przez wpisanie własnej funkcji i określenie dla niej jednostki. Urządzenia KISTOCK posiadają wewnętrzne sondy pomiarowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych sond temperaturowych PT100, termoelektrycznych K,J,T oraz wilgotnościowych.
Możliwe jest podłączenie do wejść dla sond zewnętrznych (maks. 4) przewodów prowadzonych z wyjść sygnałów analogowych z dowolnych przetworników (np. różnicy ciśnienia CP lub prędkości CTV) i określenie parametrów brzegowych dla tych wyjść. Wówczas możemy rejestrować w czasie, np. prędkość lub różnicę niskich ciśnień.
Pojemność i częstotliwość zapisu (rozbudowane funkcje)
Pamięć KISTOCK pozwala na rejestrację od 12.000 do 100.000 punktów pomiarowych. Dany parametr można zapisywać w pamięci rejestratora, np. z częstotliwością co 1 sek przez blisko 28 godzin, z częstotliwością co 1min. przez 1666 godzin (70 dni), co 10 min. przez 695 dni, itd. Rejestratory posiadają również specjalny tryb rejestracji oszczędzający miejsce w pamięci wewnętrznej*.
KISTOCK posiada możliwość rejestracji danych w kilku trybach. Po ustawieniu interwału pomiarowego (odstępu między kolejnymi punktami zapisywanymi do pamięci) KISTOCK:
• Zapisuje dokładnie taką wartość jaka wystąpiła w momencie odczytu
• Zapisuje automatycznie obliczoną wartość minimalną, maksymalną lub średnią z punktów pomiędzy kolejnymi zapisywanymi wartościami*
Tryb MONITORING - pozwala na wybranie dodatkowego, krótszego odstępu czasowego dla punktów, które przekroczyły ustawione wartości progowe. Pozwala to stworzyć dokładniejszy raport z serii pomiarowej, jest pomocne w rozwiązywaniu problemów, a jednocześnie nie wymaga zatrzymania rejestracji danych dla ściągnięcia zapisanych danych.
• W trybie pomiarów On-line dane są wczytywane bezpośrednio do komputera i w czasie rzeczywistym przedstawiane na wykresie lub w tabeli. Pozwala to na zapisanie praktycznie nieograniczonej liczby danych i śledzenie ich na bieżąco na ekranie. Sygnalizowane jest również przekroczenie wartości alarmowych.
Uruchamianie i zatrzymanie pomiarów możliwe jest na kilka sposobów:
od daty do daty, przyciskając przycisk na rejestratorze Start/Stop, przez określoną z góry ilość punktów, do zapełnienia pamięci, operując w programie KILOG.
Podczas rejestracji możliwe jest w KISTOCK m.in.
- wyświetlanie lub ukrycie mierzonych wartości
- podgląd ustawionych wartości progowych alarmowych, minimalnej i maksymalnej
- podgląd zapisanych wartości minimalnych i maksymalnych dla danych kanałów
- podgląd ilości punktów, które przekroczyły progi alarmowe dolny/górny
- podgląd częstotliwości pomiaru i zapisu punktów
- sygnalizacja przekroczenia poziomów alarmowych na wyświetlaczu oraz czerwoną diodą LED.

Przenoszenie danych pomiarowych zapisanych w rejestratorze (z szybkością 1000 pkt/sek.) realizujemy poprzez podłączony do komputera przewód USB lub poprzez przenośne urządzenie zbierające dane o dużej pojemności KNT. Istnieje również możliwość natychmiastowego wydruku na przenośnej drukarce. KISTOCK pozwala na odczytywanie danych okresowo lub wówczas, gdy zostanie zasygnalizowane przekroczenie jednego z poziomów alarmowych (odczytywanie bez konieczności zatrzymania rejestracji).


Oprogramowanie KILOG w języku polskim używane z rejestratorami KISTOCK pozwala na łatwą konfigurację rejestratora, odczyt danych, szczegółową analizę danych, użycie matematycznych funkcji, tworzenie nowych kanałów, dostosowanie wyglądu do własnych potrzeb. W prosty sposób tworzone są pełne raporty z pomiarów w formie grafu, tabel, z możliwością tworzenia bazy danych klientów, operatora i wstawiania do raportu własnego logo firmy. KILOG jest również dystrybuowany w wersji dla firm, z które spełniają wymagania normy CFR21 część 11.
Obudowa urządzenia może być wersji z wyświetlaczem lub bez. Ochrona obudowy na poziomie IP67 (z sondami zewnętrznymi) oraz IP40 (z czujnikami wewnętrznymi) pozwala na zastosowanie rejestratorów w nieograniczonej liczbie aplikacji. Dodatkowo KISTOCK posiada opracowany system ochrony przed kradzieżą. Montaż rejestratora jest możliwy za pomocą wbudowanego magnesu, haczyka lub specjalnej płytki montażowej.


Przykładowe możliwości zastosowania urządzeń KISTOCK:
1. rejestracja wilgotności i temperatur kanałach wentylacyjnych, centralach klimatyzacyjnych, w magazynach, chłodniach, pomieszczeniach i liniach produkcyjnych, transporcie, pomieszczeniach laboratoryjnych i powietrza czystego, sklepach, szklarniach, muzeach.
2. rejestracja wysokich temperatur do 1000°C z sondami termoelektrycznymi
3. rejestracja natężenia światła (Lux)
4. rejestracja natężenia prądu do 600A (cęgami)
5. rejestracja napięcia i natężenia z wyjść analogowych (0-10V, 4-20mA) przetworników:
o rejestracja prędkości (m/s) mierzonej przetwornikiem KIMO CTV
o rejestracja różnicy ciśnienia (Pa) mierzonej przetwornikami ciśnienia KIMO CP
6. rejestracja wilgotności, temperatury i światła w szklarniach oraz przechowalniach warzyw i owoców
7. KISTOCK klasy 300 mogą służyć jako tradycyjne przenośne termohigromety.
Przykład. Rejestratorem KISTOCK KH200 i oprogramowaniem KILOG wykonamy, np. :
- rejestrację wilgotności (%RH) i temperatury (°C) otoczenia
- rejestrację natężenia światła w pomieszczeniu (Lux)
- rejestrację wartości nadciśnienia (25 Pa) w pomieszczeniu (przewodem 4 - 20mA z przetwornika CP300)
- rejestrację wartości prędkości powietrza w kanale (m/s) (przewodem 4 - 20mA z przetwornika CTV100)
- obliczenie wilgotności bezwzględnej (g/kg) (kanał obliczany funkcją w programie)


KISTOCK KT20
Specjalne do transportu w branży spożywczej, farmaceutycznej i medycznej (również z zachowaniem wymagań normy CFR21część11) przeznaczony jest KT20. Mierzy on temperaturę od -40°C do 85°C i 0-125°C. Posiada pojemność pamięci do 8192 punktów. Możliwe jest uruchomienie natychmiastowe, o określonej dacie i godzinie lub automatyczny start zapisu po przekroczeniu ustawionego poziomu alarmowego. Pomiary można zatrzymać o określonym czasie, po zapisaniu żądanej ilości punktów lub przy zapełnieniu pamięci. Rejestrator można skonfigurować tak, aby pracował w sposób ciągły nadpisując najstarsze pomiary. Częstotliwość zapisu od 1 sekundy.
Kolorowy Folder o Systemie KISTOCK - pobierz
inż. Łukasz Kołodziejczyk
infolinia 0801237326
www.kimo.pl