25 stycznia br. Rada Dyrektorów oficjalnie zarejestrowała polski oddział ASHRAE - ASHRAE POLONIA CHAPTER - authorized chapter of American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Inc.

Informujemy, że zebrało się już wymagane przez ASHRAE grono 50 osób niezbędnych do zarejestrowania polskiego oddziału i oficjalnie zarejestrowano ASHRAE POLONIA CHAPTER authorized chapter of American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Inc.
Rejestracja miała miejsce w dniu 25.01.2006 r. podczas Winter Meeting w Chicago. W ten sposób ponad roczne starania zostały uwieńczone sukcesem. W najbliższym czasie poinformujemy o terminie oficjalnego spotkania w Polsce z udziałem władz ASHRAE. Przy okazji informujemy o nowym adresie strony internetowej Polskich Członków ASHRAE: www.ashrae.org.pl (dotychczasowy adres poland.ashraechapters.org). Adres: Komitet Założycielski Oddziału ASHRAE w Polsce ul. Warszawska 378, 05-092 Kiełpin fax (022) 751 85 49
ASHRAE - American Society of Heating, Refregerating and Air-Conditioning Engineers, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji jest największym stowarzyszeniem inżynierów i techników na ¶wiecie. ASHRAE zostało powołane w 1894 roku, w celu szerzenia wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Działania Stowarzyszenia obejmuj± między innymi prace badawcze, opracowywanie norm i wytycznych, publikacje oraz szkolenia, spotkania i prezentacje techniczne, maj±ce na celu sprostanie rosn±cym potrzebom w tym zakresie. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza ok. 55 tys. inżynierów w 134. krajach, zorganizowanych w 163 oddziały regionalne. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia ma dwa adresy: www.ashrae.com lub www.ashrae.org
Źródło: Portal www.wentylacja.com.pl