www.rehva.com

REHVA to organizacja zajmująca się wymianą poglądów, doświadczeń, nowych technik z dziedziny ogrzewnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Obecnie w organizacji stowarzyszonych jest 27 państw europejskich.

Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations “REHVA": www.rehva.com