W ofercie Rekuperatory.pl znajduje się unikatowy produkt opracowany przez niemiecką firmę REHAU przeznaczony dla niewielkich obiektów wyposażonych w wentylację mechaniczną: jest to gruntowy wymiennik AWADUKT THERMO o działaniu antybakteryjnym.

REHAU AWADUKT THERMO - wymiennik gruntowy o działaniu antybakteryjnym


W połączeniu z systemem wentylacyjnym opartym na centralach wentylacyjnych wyposażonych w rekuperator gruntowy wymiennik ciepła REHAU AWADUKT THERMO jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym optymalny komfort klimatyczny pomieszczeń dzięki schłodzeniu powietrza latem oraz wstępnym ogrzaniu zimą.
Dzięki specjalnej warstwie antybakteryjnej wewnątrz rury wymiennika powietrze wtłaczane do domu jest niemal idealnie czyste. Czerpnie powietrza REHAU wyposażone są w dodatkowe siatki i filtry zatrzymujące większość zanieczyszczeń. Rozwiązanie to zalecane jest szczególnie w wypadku dużej podatności domowników na alergie.
System pełnościennych rurociągów REHAU wykonanych z polipropylenu (PP) o zwiększonej przewodności cieplnej gwarantuje doskonałą wymianę ciepła pomiędzy zasysanym powietrzem a otaczającą wymiennik ziemią. Właściwości takich nie posiadają standardowe rury kanalizacyjne wykonane ze spienionego PVC czy rury dwuścienne strukturalne, które posiadają wręcz właściwości izolacyjne, dyskwalifikujące ich zastosowanie jako wymienników ciepła.
Wewnętrzna warstwa antybakteryjna rur REHAU wykonana jest z materiałów stosowanych w medycynie oraz dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wykonuje się ją poprzez dodanie do polimeru bazowego wspomnianych dodatków. Warstwa antybakteryjna doskonale likwiduje m.in. niebezpieczne bakterie coli czy staphylococus aureus.
Nawet przy osiadaniu gruntu, w którym ułożony jest wymiennik w rurociągach AWADUKT THERMO, nie tworzą się tzw. "syfony zastoiskowe" - odkształcenia rur powodujące gromadzenie się skroplin (zastoisk kondensatu), a w efekcie powstanie nieprzyjemnego ziemistego zapachu. Zastoiska takie bywają także wylęgarniami niebezpiecznych drobnoustrojów. Sztywność rur REHAU praktycznie likwiduje tego typu ryzyko.

Krótko o zasadzie działania gruntowego wymiennika ciepła

Najprościej rzecz ujmując jest to przestrzeń, w której panuje stała temperatura ok. 4oC do 8oC - czyli temperatura panująca na głębokości ok. 1,5 metra pod powierzchnią ziemi. Wprowadzone do tej przestrzeni powietrze z zewnątrz wstępnie ogrzewa się zimą (sprawdzone zostało ogrzanie się powietrza od -22oC na zewnątrz GWC do 0 stopni na wejściu kanału czerpnego do budynku).
Według pomiarów przeprowadzonych w styczniu 2004 w budynku mieszkalnym wyposażonym w GWC oraz centralę MISTRAL 400 DUO temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń wahała się w przedziale od 12oC do 15oC przy temperaturze zewnętrznej -15oC. Pomiar wykonany został w odległości 3 cm od wylotu anemostatu nawiewnego w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Temperatura w budynku wynosiła 17oC.
Latem zmierzona wartość schłodzenia powietrza wynosiła niemal dziesięć stopni: przy temperaturze zewnętrznej rzędu 28-29oC temperatura powietrza nawiewanego do domu wynosiła 18-19oC!!! (zdjęcia na sąsiedniej stronie - umiejscowienie termometru oraz dodatkowego czujnika oraz różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą powietrza nawiewanego do wnętrza domu). Jest to jednak wartość maksymalna związana z długością wymiennika - ok. 50 m. Zazwyczaj schłodzenie powietrza latem w wymienniku o długości 35-40 m wynosi zazwyczaj od 4oC do 6oC.
Należy pamiętać, że przy temperaturze na zewnątrz sięgającej +32oC obniżenie jej do np. 23-25oC jest porównywalne z działaniem klimatyzatora o mocy kilku kilowatów!
Najprostszym w wykonaniu GWC jest po prostu rura PCV lub kamionkowa o długości 30-50 metrów ułożona pod ziemią i zakończona czerpnią wyposażoną w podwójną siatkę zabezpieczającą (przed insektami i gryzoniami). Jej minimalna średnica powinna być równa lub większa średnicy króćca montażowego centrali wentylacyjnej (dla MISTRALA 250 jest to minimum 160 mm, dla MISTRALA 400: minimum 200 mm). Zastosowanie rury o przekroju większym niż króćce montażowe spowoduje wolniejszy przepływ powietrza przez GWC a co za tym idzie zwiększenie jego sprawności - powietrze lepiej ogrzeje się zimą oraz mocniej schłodzi latem.
Prawidłowo pracujący wymiennik daje korzyści zarówno latem jak i zimą. Latem (gdy zamontujemy wkład letni w rekuperatorze) do pomieszczeń nawiewamy powietrze ochłodzone, co w efekcie daje nam "klimatyzację za darmo". Zimą powietrze dochodzące do centrali jest wstępnie ogrzane, co między innymi zapobiega tzw. szronieniu wymiennika, czyli po prostu zamarzaniu układu i wyłączaniu go przez elektroniczny układ przeciwzamrożeniowy. Niekonieczne jest wówczas montowanie dodatkowej energochłonnej nagrzewnicy elektrycznej w układzie rekuperatora. Jednak poza okresem zimy i gorącego lata (w tzw. okresach przejściowych) wymiennik gruntowy powinien być odłączony a powietrze powinno być pobierane przez "normalną" czerpnię umieszczoną np. w ścianie budynku. Należy również pamiętać o dokładnym obliczeniu oporów GWC. Często montując w domu GWC należy wzmocnić nawiew instalacji wentylacyjnej przez zastosowanie dodatkowego wentylatora wspomagającego pracę standardowego wentylatora centrali wentylacyjnej. Jest to niezbędne do zniwelowania oporów powietrznych powstających wewnątrz wymiennika gruntowego.

Rys. 1 Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w lecie

Rys. 2 Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w zimie
Źródło: Rekuperatory.pl

Komentarze

  • GWC a klimatyzacja

    Autor napisał, że GWC jest porównywalny do klimatyzatora o mocy kilku kilowatów. Pytanie: jaki przepływ powietrza jest przez klimatyzator a jaki przez GWC?? Obłuda. To że nawiewamy mało chłodnego powietrza (około 300m3/h) o temperaturze niższej nawet 10oC niż na zewnątrz do całego domu to nie znaczy że będziemy mieli "klimatyzację"