Nieustannie rozwijający się rynek budownictwa wpływa na rozwój branży wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. Powstają coraz bardziej skomplikowane projekty instalacji gdzie dopasowuje się automatycznie ilość powietrza w zależności od konfiguracji, pory dnia, pory roku, nasłonecznienia. Wraz z szerokim rozwojem konstrukcji urządzeń wentylacyjnych pojawiły się układy sterowania zapewniające odpowiedni komfort podczas eksploatacji.


Obecnie instalacje wentylacji mechanicznej w małym i średnim budownictwie stały się już standardem. Szeroka oferta producentów urządzeń wentylacyjnych pozwala na komponowanie systemów wentylacyjnych dla klientów i obiektów o różnych wymaganiach. Najczęściej system wentylacji składa się:
• z wentylatorów wyciągowych
• centrali wentylacyjnych (nawiewnej, nawiewno-wywiewnej)
• wentylatorów kanałowych
• aparatów grzewczych.
Dla zapewnienia poprawnej pracy takiego systemu niezbędny jest odpowiedni układ sterowania, który zapewni utrzymanie właściwej temperatury w różnych porach dnia, wentylacje w zależności od zapotrzebowania oraz takie sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi i stowarzyszonymi, aby minimalizować zużycie energii. Integralnymi elementami takich układów sterowania stają sie regulatory obrotów.
Duży udział w całym rynku stanowią urządzenia wyposażone w silniki jednofazowe. Dotychczas funkcjonują na rynku regulatory obrotów do silników o sumarycznej mocy do 2 kW pokrywające w większości wypadków zakres mocy.
Niestety są to regulatory fazowe charakteryzujące się niekorzystnym “przydźwiękiem” sieci, przegrzewaniem się silników prowadzącym do szybkiego ich zużycia. Dla silników wentylatorów o mocy powyżej 1 kW regulacja fazowa powoduje bardzo szybkie, kilkukrotne skrócenie żywotności eksploatacyjnej silnika. Efekt “przydźwięku” sieci w szczególności dla central wentylacyjnych przenosi się kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń powodując dyskomfort dla osób tam przebywających. Dodatkowo regulacja obrotów odbywa się ręcznie, nie jest powiązana z sterownikiem urządzenia. Tym samym nie można zastosować żadnej zaawansowanej strategii sterowania wydajnością dopasowaną pod wymagania danego obiektu.
Firma DASKO ELECTRONIC jest producentem szerokiej gamy regulatorów obrotów z serii DSS2 silników jednofazowych. Regulatory obrotów z serii DSS2 oparte są na innowacyjnym rozwiązaniu regulacji silników wentylatorów zapewniającym ultra cichą regulację w całym zakresie pracy. Standardowo regulatory obrotów DSS2 wyposażone są w szereg interfejsów sterujących zapewniających możliwość łączenia w kompletny system sterowania z innymi nadrzędnymi sterownikami.
Dotychczas oferowane były nowoczesne regulatory obrotów z serii DSS2 przeznaczone
głównie do pracy z aparatami grzewczymi oraz małymi centralami rekuperacyjnymi.
Są to znane już na rynku regulatory DSS2d oraz DSS2e_bis pozwalające sterować wentylatorem
o mocy do 350 W i maksymalnym prądzie pracy 1,5 A. Ciche regulatory tranzystorowe będące
nowatorskim rozwiązaniem wśród tradycyjnych regulatorów fazowych czy transformatorowych bardzo szybko zostały zastosowane na obiektach i w urządzeniach.

Rys. 1. Regulator DSS2e_bis
Jedną z typowych aplikacji regulatora DSS2e_bis jest modułowy system sterowania prędkością obrotową i temperaturą zespołu aparatów grzewczych.

Rys. 2. Modułowy system sterowania aparatów grzewczych
Firma DASKO ELECTRONIC wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wprowadziła do sprzedaży
regulator obrotów dużej mocy – DSS2c pozwalający dzięki nowatorskiej konstrukcji sterować kilkoma mniejszymi wentylatorami o maksymalnej mocy 0,7-1 kW (5A).
Krótka charakterystyka DSS2c:
• maksymalna moc sterowanych silników 0,7-1 kW,
• maksymalny ciągły prąd pracy 5 A,
• zmienna częstotliwość kluczowania 10÷20 kHz,
• ultra ciche sterowanie,
• ergonomiczna obudowa,
• możliwość sterowania kilkoma mniejszymi urządzeniami,
• sterowanie potencjometrem, sterowanie 0÷10 V, sterowanie 4÷20 mA, komunikacja szeregowa RS485,
• produkt zbudowany z markowych elementów,
nowość – CSF – CURRENT SENSING FUNCTION - blok kontroli prądu pracy (funkcja CSF implementowana była dotychczas tylko
w falownikach).

Rys. 3. Regulator DSS2c
Regulator DSS2c dzięki zwartej konstrukcji i dużej funkcjonalności pozwala na budowę prostych,
jak i zaawansowanych układów sterowania temperaturą i wydajnością. Dodatkowo funkcje zaimplementowane w układzie pozwalają na podłączenie regulatorów z sobą i sterowanie ich pracą z zewnętrznego sterownika temperatury. Regulatory DSS2 oferowane są w standardowych obudowach producenta jak również w wersji OEM przygotowane do zamocowania wewnątrz urządzeń wentylacyjnych.

Zwiększamy moce, nowe zastosowania

Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju konstrukcji tranzystorowych regulatorów obrotów DSS2 było opracowanie regulatora dla silników wentylatorów małych central nawiewnych, nawiewno-wyciągowych.
Nowością na rynku i kolejnym nowym członkiem rodziny DSS2 stał się regulator DSS2f.
Regulator DSS2f pozwala na sterowanie jednym lub wieloma silnikami wentylatorów o mocy sumarycznej 2kW.
Krótka charakterystyka DSS2f:
• maksymalna moc sterowanych silników 2 kW,
• maksymalny ciągły prąd pracy 10 A,
• zmienna częstotliwość kluczowania 10÷20 kHz,
• ultra ciche sterowanie,
• możliwość sterowania kilkoma mniejszymi urządzeniami,
• sterowanie sygnałem 0÷10 V, sterowanie 4÷20 mA, komunikacja szeregowa RS485,
• wejście czujnika temperatury PT1000,
• wbudowany blok regulacji PI,
• produkt zbudowany z markowych elementów,
• kontrola termiczna końcówki mocy,
• kontrola minimalnej temperatury spoczynkowej (szczególnie przydatne przy aplikacjach zewnętrznych),
• stopień ochrony IP54,
nowość – CSF – CURRENT SENSING FUNCTION - blok kontroli prądu pracy (funkcja CSF implementowana była dotychczas tylko
w falownikach).

Rys. 4. Regulator DSS2f
Regulator DSS2f pozwala na sterowanie silnikami małych central wentylacyjnych lub całych zespołów wyciągowych lub grupowe sterowanie wentylatorami aparatów grzewczych. Duży komfort sterowania zapewniony jest dzięki cichej regulacji. Dodatkowo wejściowe interfejsy pozwalają na łączenie regulatora z innymi sterownikami i realizację funkcji obniżenia/podwyższenia wydajności. Interfejs szeregowy RS485 umożliwia na sterowanie pracą układu ze sterowników PLC. Elektronika regulatora DSS2f została zamknięta w obudowie o stopniu ochronny IP54. Ponadto układ wyposażony jest funkcję utrzymania minimalnej temperatury spoczynkowej pracy. Jest to szczególnie przydatna funkcja niezbędna przy eliminacji kondensacji wewnątrz układu.

DSS2f - regulacja ciśnienia skraplania

Kolejną aplikacją dla regulatora DSS2f są wentylatory zespołów skraplaczy (DRY COOLER). Dodatkowe wejście czujnika PT1000 oraz blok regulacji PI pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia skraplania poprzez płynną regulacja obrotów wentylatorów skraplacza.
Zaletą tej regulacji jest przede wszystkim: stałe ciśnienie skraplania, zmniejszenie zużycia energii przez sprężarkę i wentylatory, obniżenie średniego poziomu hałasu, mniejsze obciążenia silnika oraz łożysk sprężarki. Ze względu na cenę unika się regulacji poprzez stosowanie silników z przełączanymi biegunami, przetwornic częstotliwości oraz regulowanych transformatorów.

Rys. 5. Wentylatory skraplaczy
Reasumując, ciągłe prace nad unowocześnianiem obrane przez DASKO ELECTRONIC oraz innowacyjne podejście prowadzi do powstawania rozwiązań zapewniających coraz wyższą jakość sterowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych.
Autor: DASKO ELECTRONIC