Funkcjonalne układy automatyki dla branży HVAC prezentuje firma Ventia - dystrybutor elementów automatyki SIEMENS.

Regulacja temperatury pomieszczenia - centrala z nagrzewnicą i chłodnicą wodną
Charakterystyka układu:

regulator pomieszczeniowy z wbudowanym czujnikiem i pokrętłem do zmiany nastawy temperatury
nagrzewnica wodna (regulacja jakościowa - zawór mieszający w obiegu mieszającym)
chłodnica wodna (regulacja ilościowa - zawór mieszający w obiegu rozdzielającym)
opcja: monitoring filtra (F1), zabezpieczenie nagrzewnicy (F2, Y3)

UkładUrządzenia podstawowe:

N1 – regulator pomieszczeniowy RLA162
Y1 – siłownik SSB61 lub SSC61 zaworu mieszającego serii VXP45… ze śrubunkiem ALG..3
Y2 – siłownik SSB61 lub SSC61 zaworu mieszającego serii VXP45… ze śrubunkiem ALG..3


Urządzenia opcjonalne:

F1 – presostat QBM81…
F2 – termostat przeciwzamrożeniowy QAF65.3-J
Y3 – siłowniki przepustnic GQD126.1A

Schemat podłączenia:

Schemat podłączenia

Przegląd produktów:

Przegląd produktów


Dokume­ntacja:

· Więcej informacji o produktach podano na portalu HIT: www.siemens.com/hit-pl

­ ­
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Handlowym firmy Ventia: htt­p://www.ventia.pl/contact.php