REGULACJA HYDRAULICZNA SYSTEMÓW OGRZEWANIA I CHŁODZENIA. TEORIA I PRAKTYKA.

Tytuł: Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia. Teoria i praktyka.
Autor: Viktor Pyrkov
Wydawca: SYSTHERM Danuta Gazińska s.j.
Rok wydania: 2008
Stron: 259 stron
Cena: 69,00 PLN + koszty wysyłki za zaliczeniem pocztowym
Zamówienia: formularz poniżej

Pyrkov to postać wybitna - spod jego ręki wyszło już ponad 70 prac naukowych i 13 wynalazków. Jest docentem nauk technicznych, pochodzi z Ukrainy, gdzie jest związany z Danfoss. Do jego głównych zainteresowań należą nowoczesne teorie regulacji systemów ogrzewania i doprowadzania energii cieplnej i klimatyzacji.
W książce analizowane są między innymi idealne i robocze charakterystyki przepływowe zaworów
o różnej konstrukcji. Ponadto omówiono metody doboru zaworów równoważących w oparciu o ich autorytety. Przeanalizowano wpływ odbiorników na współpracę z termoregulatorem, a także wpływ odbiorników, rurociągów i pomp na pracę termoregulatorów, jak również zaworów ręcznej
i automatycznej regulacji. Podano ogólny opis aktualnych wodnych systemów grzewczych i systemów klimatyzacyjnych. Omówione zostały również podstawowe aspekty projektowania takich systemów, ich równoważenia i ekonomicznej oceny efektów automatyzacji.
Pozycja ta stanowi teoretyczno-praktyczne kompendium wiedzy o instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów, jak i projektantów oraz pracowników nadzoru technicznego. Jej główną zaletą jest nie tylko przejrzystość prezentowanego materiału, lecz przede wszystkim praktyczne podejście autora, który wykorzystując produkty Danfoss w celu zilustrowania omawianych instalacji w jasny sposób omawia meandry regulacji hydraulicznej.
"Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia" z pewnością będzie doskonałym źródłem informacji zarówno dla tych, którzy poszukują wiedzy w podstawowym zakresie, jak i dla tych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje.
Danfoss

Wprowadzenie:
Opracowanie, które trzymacie Państwo w ręku jest pokaźnym źródłem wiedzy zarówno dla studentów, jak i czynnych zawodowo inżynierów, którzy spotykają się w praktyce z projektowaniem i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Książka adresowana jest do studentów inżynierii środowiska, projektantów i badaczy zainteresowanych wprowadzaniem na praktyczny grunt teorii hydraulicznej równoważenia instalacji. Książka dostarczy im niezbędnej wiedzy w nowoczesnym wydaniu, a omawiane w niej rozwiązania zilustrowane są wieloma przykładami z dziedziny projektowania i eksploatacji instalacji. Taki sposób prezentowania zagadnień kształtuje w studentach umiejętność praktycznego i kreatywnego spojrzenia na tezy i założenia przedstawione w części teoretycznej, a doświadczonym inżynierom umożliwia zweryfikowanie stosowanych do tej pory metod.
Podręcznik ma przejrzysty układ: na końcu każdego rozdziału powtórzone zostały wnioski i wymienione najważniejsze informacje omawiane w danym rozdziale, co ma ułatwić studentom przyswojenie materiału.
Wyróżniającą cechą książki jest fakt, że Autor wykorzystuje produkty Danfoss do
zilustrowania przykładowych instalacji. Dzięki temu, materiał w jeszcze większym stopniu nabiera cech praktycznego podręcznika. Przykłady oparte na produktach Danfoss są pouczające i zasługują na uwagę, ponieważ pomagają studentom w nauce metod doboru urządzeń, jak i w zrozumieniu praktycznych zastosowań omawianych tez. Pomimo tego, że materiał ogranicza się do urządzeń jednego producenta, studenci nie powinni mieć problemu w zastosowaniu przedstawionych metod w projektowaniu instalacji opartych na urządzeniach innego producenta. Podsumowując, książka stanowi cenne źródło informacji dla studentów, jak i pragnących rozszerzyć swoje kompetencje, doświadczonych inżynierów.
Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK
Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK, prof. P.P.
Politechnika Poznańska
Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Poznań Politechnika Poznańska


Spis treści:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oznaczenia literowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oznaczenia graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podstawowa terminologia i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Komfort cieplny . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Czynniki grzewcze i czynniki chłodzące . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Straty hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2. Współczynnik przepływu zaworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Autorytet zewnętrzny zaworu . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4. Charakterystyka przepływowa zaworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.4.1. Liniowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4.2. Stałoprocentowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu . . . . . . 52
3.4.3. Paraboliczna robocza charakterystyka przepływowa zaworu . . . . . . . . . . 60
3.4.4. Wykładniczo-liniowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu . . 62
3.4.5. Liniowo-liniowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu . . . . . . . 68
3.4.6. Robocze charakterystyki przepływowe zaworów trójdrogowych . . . . . . 70
3.4.7. Oddziaływanie wzajemne zaworów równoważących . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.5. Zawory odcinające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4. Termoregulatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1. Konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1.1. Regulatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.1.2. Zawory grzejnikowe . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2. Charakterystyki termoregulatorów . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.1. Charakterystyki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.2. Charakterystyki robocze . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.2.3. Parametry techniczne . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.2.4. Autorytety termoregulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.2.4.1. Autorytet zewnętrzny termoregulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.2.4.2. Wewnętrzny autorytet termoregulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.2.4.3. Ogólny autorytet termoregulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.2.4.5. Wpływ obejścia (bypassu) na autorytety termoregulatora . . . . 130
4.3. Napędy elektryczne . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5. Automatyczne zawory równoważące . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.1. Zawory nadmiarowo-upustowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.2. Automatyczne zawory równoważące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
6. Odbiorniki końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.1. Dane ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.2. Regulacja mocy cieplnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.3. Autorytet cieplny pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
7. Rurociągi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8. Pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.1. Emisja hałasu w systemie zapewnienia mikroklimatu . . . . . . . . . . . 173
8.2. Przetwornice częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.3. Ciśnienie obiegowe pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.4. Dobór pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
9. Systemy zapewnienia mikroklimatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
9.1. Warunki hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
9.2. Projektowanie systemów chłodzenia wodnego . . . . . . . . . . . . . . . 188
9.3. Projektowanie systemów ogrzewania wodnego . . . . . . . . . . . . . . 197
9.3.1. Prowadzenie rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.3.2. Połączenie gałęzi i pionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
9.3.3. Połączenie odbiorników końcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
9.4. Stateczność hydrauliczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
10. Hydrauliczne równoważenie systemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
10.1. Dane ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
10.2. Metoda spadku temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
10.3. Metoda wstępnej nastawy zaworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
10.4. Metoda proporcjonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
10.5. Metoda kompensacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.6. Metoda komputerowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
11. Automatyczne równoważenie systemów za pomocą zaworów
wielofunkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
12. Oszczędności energii automatycznych systemów zapewnienia
mikroklimatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Źródło: ''