Na początku roku ukazała się książka zatytułowana "Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia" Viktora Pyrkova wydana pod patronatem Danfoss. Pyrkov to postać wybitna - spod jego ręki wyszło już ponad 70 prac naukowych i 13 wynalazków.

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia


Viktor Pyrkov jest docentem nauk technicznych, pochodzi z Ukrainy, gdzie jest związany z firmą Danfoss. Do jego głównych zainteresowań należą nowoczesne teorie regulacji systemów ogrzewania i doprowadzania energii cieplnej i klimatyzacji.
W książce analizowane są między innymi idealne i robocze charakterystyki przepływowe zaworów o różnej konstrukcji. Ponadto omówiono metody doboru zaworów równoważących w oparciu o ich autorytety. Przeanalizowano wpływ odbiorników na współpracę z termoregulatorem, a także wpływ odbiorników, rurociągów i pomp na pracę termoregulatorów, jak również zaworów regulacji ręcznej i automatycznej. Podano ogólny opis aktualnych wodnych systemów grzewczych i systemów klimatyzacyjnych. Omówione zostały również podstawowe aspekty projektowania takich systemów, ich równoważenia i ekonomicznej oceny efektów automatyzacji.
Pozycja ta stanowi teoretyczno-praktyczne kompendium wiedzy o instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów, jak i projektantów oraz pracowników nadzoru technicznego. Jej zalety to: przejrzystość prezentowanego materiału i praktyczne podejście autora, który wykorzystując produkty Danfoss w celu zilustrowania omawianych instalacji w klarowny sposób omawia meandry regulacji hydraulicznej.
"Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia" jest z pewnością źródłem informacji zarówno dla tych, którzy poszukują wiedzy w podstawowym zakresie, jak i dla tych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje.