Data rozpoczęcia
2008-10-20
Data zakończenia
2008-10-20

termin: 20.10.2008 r. miejsce: Katowice


Katowice, Hotel Qubus. Ernst & Young oraz Redakcja Miesięcznika "Nowy Przemysł" i Portalu wnp.pl wraz z wydawcą Polskim Towarzystwem Wpierania Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w "Regionalnym Forum Biznesu". Jest to już czwarta edycja spotkań. W górnośląskim Forum weźmie udział ponad 250 osób ze świata biznesu, polityki oraz lokalnej administracji.

Program spotkania:

9.00-9.30 Rejestracja gości
9.30-9.50 Otwarcie forum
09.50-11.30 Debata - Nowe wyzwania dla gospodarki Śląska
Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, limity CO2

Sprostanie rygorom Pakietu klimatycznego jest wielkim wyzwaniem - szczególnie dla nowych krajów członkowskich UE, które w tradycyjnych branżach przemysłu nadal borykają się z problemami będącymi spuścizną dawnego porządku społeczno-gospodarczego. W regionie Górnego Śląska, gdzie kumuluje się energochłonna i głęboko oddziaływująca na środowisko produkcja przemysłowa, problemy te wystąpią ze szczególnym nasileniem.

Zmiana struktury gospodarki - jak zareagować na te zmiany?

Nieunikniony wzrost cen energii i ograniczenia wynikające z limitów emisji CO2 będą oznaczały dla niektórych najbardziej energochłonnych branż konieczność podjęcia strategicznych decyzji - o zmianie profilu produkcji, kosztownym wdrożeniu nowych czystszych technologii lub nawet o przeniesieniu działalności poza Europę. Procesy te, które przybiorą formę swoistej "rewolucji postindustrialnej", wymagać będą politycznego i finansowego wsparcia ze strony struktur unijnych dla łagodzenia skutków ekonomiczno-społecznych tych zjawisk.
B+R - nowe technologie w przemyśle
Wiele firm i organizacji dostosuje model swojego działania i weryfikuje długoletnie strategie pod kątem nowych uwarunkowań prawnych związanych z wdrażaniem unijnej polityki zrównoważonego rozwoju. Gospodarki krajów europejskich wobec globalnej konkurencji będą musiały budować swoją przewagę poprzez rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy.
11.30-12.00 Przerwa
12.00-14.45 Sesja I - Kapitał na rozwój
12.00-12.30

Możliwości budowania wartości firmy poprzez promocję w TV

12.30-12.40

Możliwości pozyskiwania kapitału

12.40-13.00

Możliwości pozyskania kapitału na rynku publicznym i niepublicznym

13.00-13.20

Case Study: Invest SA; Secus Holding SA; Pronox Technology; Ruch Chorzów

13.20-13.40

Wartość spółki w transakcjach z funduszami Private Equity i Venture Capital

13.40-14.00

Dotacje to nie wszystko. Dodatkowe źródła finansowania inwestycji ze źródeł
publicznych

14.00-14.45
Dyskusja i komentarze
12.00-14.45 Sesja II - Region

12.00-13.30

Górnośląski Związek Metropolitalny

- Powstanie i działalność Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - pierwsze wspólne doświadczenia.
- Ramy prawne funkcjonowania instytucji metropolitalnych.
- Wiele źródeł, wiele celów - finansowanie metropolii.
- Aglomeracja górnośląska i reszta województwa w świetle procesu metropolizacji - synergia czy konkurencja?
- Metropolia a rozwój gospodarczy regionu.
13.30-14.45

Promocja Regionu

- Narzędzia weryfikacji stereotypów określających postrzeganie Śląska na zewnątrz - ostatnie doświadczenia.
- Śląskie wartości, indywidualności, atuty - na czym oprzeć się w budowaniu regionalnej marki?
- Dwa spojrzenia: region o sobie oraz jak nas widzą inni.
- Jak się promować - razem czy osobno (komunikacja-integracja-promocja).
- Zmiany w gospodarce a nowy wizerunek regionu w kraju i Europie.
14.45 Lunch