Chciałbym się dowiedzieć, czy aby skorzystać z dotacji jestem zobligowany do zakupu nowych urządzeń, czy też dopuszczalne jest zakup na rynku wtórnym, oczywiście potwierdzony fakturą?

W ramach obecnie dostępnych programów operacyjnych dla przedsiębiorstw grupujących fundusze strukturalne, oczywiście można starać się o refundacje poniesinych kosztów dotyczących zakupu tak nowych, jak i używanych środków trwałych. Z tym zastrzeżeniem, że używane maszyny czy urządzenia w ciągu ostatnich 7 lat nie były zakupione dzięki pomocy publicznej.

(2005.11.08, woj. mazowieckie)