Informujemy o utworzeniu nowej spółki Refsystem Sp.z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
Wyodrębnienie nowego podmiotu to efekt dalszego dynamicznego rozwoju grupy Iglotech. Firma Refsystem została utworzona na bazie dotychczasowego pionu Iglotech Invest i będzie działać w ramach grupy kapitałowej Iglotech.
Jednym z głównych celów wyodrębnienia nowej firmy jest umocnienie przewagi konkurencyjnej w obszarach chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.
Spółka zachowuje profil działalności pionu Invest i będzie obsługiwać dotychczasowych klientów. Wszystkie rozpoczęte inwestycje będą realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Przekształcenie nie zakłóci wysokiej jakości świadczonych usług, a co najważniejsze, zmiany organizacyjne wpłyną korzystnie na rozwój spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
Refsystem to ta sama wyszkolona załoga, to jeszcze większy potencjał - również produkcyjny to także wieloletnie doświadczenie, poparte wyróżnieniami i certyfikatami jakości Iglotech Invest.
Refsystem stawia sobie za cel:
• zaspakajanie rosnących potrzeb klientów od projektu do serwisu z zakresu kompleksowej realizacji inwestycji związanych z montażem instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Spółka prowadzić będzie działania zmierzające do powstania nowych rozwiązań dla klientów w serwisie inwestycyjnym - zapewnienia całodobowych centrów obsługi klientów, podniesienia jakości i ujednolicenia zakresu obsługi, budowy programów lojalnościowych. Posłużą temu wdrożone nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie i obsługę klienta.
Spółka ma więc szansę stać się jednym z ważniejszych podmiotów, zdolnym konkurować na rynku polskim i europejskim.