Zawory MSV-F2 są nową generacją zaworów kołnierzowych do ręcznego równoważenia przepływu. Znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych (woda lodowa). Zawory posiadają wskaźnik położenia i ogranicznik wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa może być zaplombowana.


Zawory MSV-F2 utrzymują stały spadek ciśnienia w instalacjach stałoprzepływowych. Wartość ciśnienia zależy od nastawy.


Fot. 1. MSV-F2 DN15 - 150


Fot. 2. MSV-F2 DN200 - 400
W przypadku zmiany przepływu w instalacji w wyniku zmiany wydajności odbiorników lub przebudowy instalacji ulega zmianie również spadek ciśnienia na ręcznych zaworach równoważących. W takich przypadkach powinny być stosowane automatyczne zawory równoważące ASV, a jeśli jednocześnie wymagana jest zmiana wydajności odbiorników, to regulacyjne automatyczne
wielofunkcyjne zawory równoważące AB-QM z napędami.

Rys. 1. Budowa zaworu MSV-F2 DN15 - 150
MSV-F2 umożliwia podział przepływu pomiędzy poszczególne gałęzie instalacji w zależności od projektowanego zapotrzebowania na ciepło lub chłód.
MSV-F2 to:
• zwarta, nowoczesna konstrukcja z bardzo dobrymi parametrami przepływu,
• łatwa nastawa wstępna i czytelna, wyraźna skala, dzięki unowocześnionemu pokrętłu,
• ogranicznik położenia grzybka, który gwarantuje utrzymanie nastawy wstępnej podczas zamykania zaworu,
• możliwość zamontowania króćców pomiarowych,
• szybki i precyzyjny pomiar dzięki użyciu kryz pomiarowych,
• korzystna relacja ceny do jakości.

Przykłady zastosowań w układach stałoprzepływowych


Rys. 2. Schemat instalacji (zasilanie) wody lodowej
z wykorzystaniem ręcznych zaworów równoważących MSV-F2.
W celu zrównoważenia instalacji wody lodowej
ręczne zawory regulacyjne MSV-F powinny być
montowane przed każdym pionem i gałęzią.


Rys. 3. Regulacja wodnych instalacji ciepła i chłodu
w budynkach wielkokubaturowych


Rys. 4. Regulacja wodnych instalacji ciepła i chłodu
w układach z centralą klimatyzacyjną


Komentarze

  • Te duże to chyba muszą ważyć sporo bo wyglądają jak baniaki