Dotychczas prowadziłem hurtownię spożywczą (z której zrezygnowałem). W chwili obecnej staram się o rozpoczęcia działalności w zakresie recyklingu urządzeń AGD RTV. Nie mam doświadczenia w tej branży. Interesuje mnie, czy jest możliwość pozyskania środków unijnych na ten cel oraz jak się o nie starać?

Na planowaną przez Pana działalność może Pan uzyskać dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tego źródła można dofinansować zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup bądź modernizację powierzchni usługowej. Niestety wspomniany przez mnie program nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską i na dzień dzisiejszy nie ma możliwości starania się o wsparcie.
Najprawdopodobniej pierwsze nabory wniosków zostaną ogłoszone na początek 2008 roku.

(2007.08.24, woj. świętokrzyskie)