Data rozpoczęcia
2007-03-14
Data zakończenia
2007-03-14

termin: 14.03.2007 miejsce: Warszawa


Większość przepisów związanych z tematyką seminarium zacznie obowiązywać od 1 lipca 2006 r. Wynikają z nich takie obowiązki jak: wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, odpowiedni sposób zagospodarowania odpadów, wniesienie zabezpieczenia finansowego lub podpisanie umowy z organizacją odzysku, czy też zakaz sprzedaży na rynku krajowym i wewnątrzwspólnotowym wyrobów elektrycznych i elektronicznych, które nie spełniają odpowiednich wymagań.
Celem seminarium jest zapoznanie się z najnowszymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - o zmianach, jakie niesie za sobą ta ustawa.
Seminarium skierowane do:
- producentów, importerów i sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- zbierających odpady oraz prowadzących ich demontaż lub odzysk
- administracji publicznej
- specjalistów do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami
- specjalistów ds. produkcji oraz jakości urządzeń elektrycznych.
Program:
1. Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy
2. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) oznakowanie sprzętu,
b) dodatkowa ewidencja,
c) sprawozdawczość,
d) sieć zbierania zużytego sprzętu
3. Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
4. Rejestr przedsiębiorców
5. Obowiązki użytkownika sprzętu
6. Obowiązki sprzedawcy detalicznego i hurtowego oraz zbierającego zużyty sprzęt
7. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
a) wyposażenie zakładu przetwarzania,
b) wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie
8. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) wydawanie zaświadczeń,
b) sprawozdawczość
9. Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - kapitał zakładowy oraz zakres działania
10. Opłata produktowa - stawki opłat i sposób jej obliczania
11. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów
12. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.
>> koszty i inne szczegóły