Nowoczesna pompa ciepła zastosowana w starym budownictwie

Recepta na wysokie rachunki za ogrzewanie w blokach mieszkalnych
Wielu mieszkańców bloków, od czasu zniesienia ryczałtów za ogrzewanie i ciepłą wodę i wprowadzenia opomiarowania, zaczęło zwracać uwagę na wysokie koszty energii. Skutkuje to poszukiwaniem przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie rozwiązań obniżających te koszty. W Zgierzu, w województwie łódzkim, przy ul. Kolejowej 2, Wspólnota Mieszkaniowa zdecydowała się na termomodernizację systemu grzewczego i zrezygnowała z ogrzewania elektrycznego oraz przestarzałych i niebezpiecznych podgrzewaczy gazowych ciepłej wody użytkowej na rzecz energooszczędnych pomp ciepła.

Inwestor
Inwestorem została Wspólnota Mieszkaniowa, zawiązana w bloku. Wspólnotę tworzą mieszkańcy. Ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Wspólnoty wraz z zarządcą nieruchomości – MPGM Zgierz.

Decyzja o zmianie systemu ogrzewania
Główną przyczyną zmiany systemu ogrzewania były wysokie rachunki za centralne ogrzewanie realizowane dotychczas za pomocą „grzałek” elektrycznych. Ponadto przestarzałe „termy” gazowe do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zużyte, nieszczelne kanały dymowe niosły ze sobą duże koszty utrzymania, nie wspominając o względach bezpieczeństwa – zagrożenie zaczadzeniem spalinami. Innymi słowy istniała konieczność zmiany aktualnego źródła energii cieplnej
Wspólnota miała do wyboru skorzystać z gazu miejskiego i zbudować kotłownię gazową lub zainstalować pompy ciepła. Przepisy dotyczące kotłowni gazowej w budynkach wielomieszkaniowych (blokach) wymagają usytuowania jej poza budynkiem. Wspólnota nie dysponuje terenem na tego typu obiekt. Pompy ciepła nie wymagają osobnego budynku, ani nawet specjalnie przygotowanego pomieszczenia. Wybór był oczywisty.

Opis inwestycji
Budynek przy ulicy Kolejowej powstał w latach 70’. Wykonany jest w systemie tradycyjnym i jest ocieplony. Blok składa się z 4 kondygnacji i podpiwniczenia. W sumie jest w nim 30 mieszkań, o łącznej powierzchni 1100 m2. Do tego dochodzi klatka schodowa – 300 m2 i piwnica – 270 m2. W całym bloku mieszka 30 rodzin, w sumie 80 osób.
Dystrybucja ciepła w budynku odbywa się poprzez istniejącą instalację grzejnikową.
Wspólnota zwróciła się do firmy instalacyjnej Danpol z Łodzi o przygotowanie oferty na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dostarczane przez pompy ciepła. Realizacje dotychczasowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych firmy Danpol na terenie Zgierza zbudowały zaufanie niezbędne do realizacji nowatorskich rozwiązań. Pierwszy wybór padł na gruntowe pompy ciepła, jednak z uwagi na brak własnego gruntu, a co za tym idzie niemożność wykonania odwiertów zdecydowano się na przygotowanie oferty w oparciu o powietrzne pompy ciepła. Pompy w sumie muszą zapewnić zapotrzebowanie szczytowe 90kW, co zostało wyliczone na podstawie użytkowania dotychczasowego systemu grzewczego oraz wyliczeń z programu doboru pomp ciepła Danfoss HPC. Powstał projekt instalacji 6 pomp Danfoss DHP-A 12. Całościowy koszt inwestycji wyniósł 330 tys pln i objął prace projektowe, pompy ciepła, instalacje wewnątrz budynku – wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Pompy DHP-A odzyskują ciepło poprzez moduły stojące poza budynkiem; do tego celu wybrano dach. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w umieszczonych w pompach zasobnikach ze stali nierdzewnej.
Oszczędności w porównaniu do poprzedniego systemu grzewczego opartego na kotłach elektrycznych - oszacowano na 40 tys pln na rok, co daje zwrot z inwestycji po 8 latach. Projekt i montaż pomp ciepła w całości został sfinansowany z preferencyjnego kredytu, z dofinansowaniem z WFOŚ i GW, przyznanego w oparciu o analizę historii funduszu remontowego Wspólnoty.

Korzyści
Inwestor, jako największą korzyść podkreśla bezpieczeństwo i oszczędności na etapie użytkowania.

Film z instalacji modułów powietrznych pomp ciepła i opis inwestycji znajduje się na stronie internetowej.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: http://www.pl.pompyciepla.danfoss.com

Film z instalacji modułów powietrznej pompy ciepła z YouTube:

[VIDEO:YOUTUBE:0-yTE0i9dIc]

Danfoss Sp. z o.o. powstała w 1991 roku i jest częścią międzynarodowej Grupy Danfoss z siedzibą w Danii. Oferuje produkty i rozwiązania techniczne bazujące na mechanice oraz elektronice. Danfoss jest ogólnoświatowym producentem urządzeń regulacyjnych i kontrolno-pomiarowych, a także dostawcą usług i rozwiązań dla wielu dziedzin gospodarki. Firma oferuje produkty z takich sektorów jak: chłodnictwo i klimatyzacja, ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja, przemysł oraz gospodarka wodno-ściekowa. Klientami Danfossa są zarówno inwestorzy, projektanci, instalatorzy jak i osoby indywidualne. Globalnie firma zatrudnia ponad 21 000 pracowników, w tym ponad 800 osób w Polsce w 4 fabrykach.


Źródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.