Aktualna informacja Ministerstwa Ochrony Środwiska o podstępowaniu w związku z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.
Pod linkiem http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/ochrona_powietrza/ogloszenie5-1.pdf znajduje się aktualna informacja Ministerstwa Ochrony Środwiska o podstępowaniu w związku z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.
W świetle nowego prawa, od 4 lipca 2007 r., zmienił się charakter obowiązków spoczywających na właścicielach układów chłodniczych, którzy są zwani dzisiaj operatorami. Za to, że czynności montażowe i naprawcze oraz sprawdzanie pod względem szczelności wykonuje odpowiednio wykwalifikowana osoba opowiada właśnie właściciel/operator. Operator nie zna się na chłodnictwie i nie wie, co kryje się pod określeniem "odpowiednio wykwalifikowana". Rozwiązaniem wskazywanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji jest korzystanie z usług firm certyfikowanych, które legitymują się posiadaniem Branżowego Certyfikatu Jakości (BCJ).
Branżowy Certyfikat Jakości Chłodnictwo – Klimatyzacja – Pompy ciepła to program certyfikacyjny opracowany przez KIGCHiK, we współpracy z KIG, która jest jego wydawcą. Program ten służy jako narzędzie promowania solidnych przedsiębiorców. Wzmacnia działania gospodarcze i referencje przedsiębiorców, postępujących zgodnie z zasadami kodeksu etycznego i ekologii. >>więcej nt. BCJ