Real Skills Europe - spotkanie 19-21.01.2011 r. w Warszawie. Członkowie KFCh na czele proekologicznego zaangażowania w branży chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce.

Real Skills Europe - spotkanie robocze w Warszawie
Real Skills EuropeW dniach 19-21.01.2011r. w Warszawie odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu
Real Skills Europe
(RSE), w którym aktywny udział wzięło Krajowe Forum Chłodnictwa (KFCh) jako gospodarz. Firmy tworzące KFCh po raz kolejny potwierdziły, że należą do absolutnej czołówki w branży chłodnictwa i klimatyzacji - nasi unijni partnerzy również nie mają co do tego wątpliwości.

Podjęto m.in. decyzje odnośnie rozszerzenia na znaczną część Europy brytyjskiego certyfikatu REAL SKILLS EUROPE (gdzie już zyskał bardzo duże znaczenie) dla specjalistów z naszej branży poświadczającego umiejętności pozytywnie wpływające na środowisko naturalne i warstwę ozonową oraz przynoszące wymierne korzyści finansowe dla pracodawców wynikając z fachowego zapobiegania i redukcji wycieków czynników chłodniczych.

Spotkanie należy uznać za niemały sukces organizacyjny do czego na pewno przyczyniło się ogromne zaangażowanie członków KFCh podczas wcześniejszych etapach projektu i to że m.in. dysponujemy profesjonalną salą konferencyjną. Wykonano kolejny krok naprzód - materiały szkoleniowe dla specjalistów z naszej branży zostały poddane kolejnej weryfikacji i uzupełnione o treści multimedialne - końcowe efekty naszych prac będą dostępne w II połowie 2011r.

Możemy pochwalić się także tym, że w naszym spotkaniu roboczym wzięła największa liczba uczestników z dotychczas zorganizowanych:
- Institute of Refrigeration, (IOR), Carshalton, UK
- London South Bank University (LSBU), London, UK
- Katolicki Uniwersytet w Limburgu (KHLim), Belgia
- Ethniko Metsovio Polytechnio (NTUA) Politechnika w Atenach, Grecja
- Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH (IKKE) Centrum Technologiczne Chłodnictwa, Klimatyzacji i Energii, Duisburg, Niemcy
- Estonian Environmental Research Centre (EERC)Estońskie Centrum Badań Środowiskowych
- Krajowe Forum Chłodnictwa, Polska

Do programu zaś na spotkaniu w Warszawie dołączył:
- Centre Technique des Industries Mecaniques (CETIM) Nantes, Francja.

>>Więcej nt. Real Skills Europe


Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa