Zarząd Główny SIMP reaktywował Ogólnopolską Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji.


Pod koniec listopada 2006 r. reaktywowano Ogólnopolską Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Prezesem Sekcji został znany i szanowany w branży dr inż. Bolesław Gaziński, od kilku lat aktywny działacz w Zarządzie Krajowego Forum Chłodnictwa. Serdecznie gratulujemy!
Obecnie, oprócz Ogólnopolskiej Sekcji ChiK SIMP funkcjonują również trzy regionalne Sekcje Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Szczecinie, Poznaniu i w Rzeszowie/Dębicy. Kolejne dwie Sekcje - w Warszawie i Łodzi - są w organizacji.

Decyzja Zarządu Głównego SIMP o rozwiązaniu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP zapadła 1 października 2005 r. >>więcej