"Budujemy Dom" to miesięcznik dla:
- indywidualnych inwestorów - chcących samodzielnie decydować o sprawach technicznych i świadomie nadzorować wykonawców
- firm budowlanych - małych, rzemieślniczych pracujących przy budowie i wykończeniu domów jednorodzinnych.
Pismo ma charakter poradnikowo - informacyjno - serwisowy. Na temat wentylacji i klimatyzacji ukazały się następujące raporty:
Rekuperatory - BD 9/2003 (186.1kB)
Klimatyzacja, czyli właściwe powietrze w domu - BD 9/2003 (413.7kB)
Wentylacja mechaniczna - BD 9/2003 (470.4kB)
Centralne odkurzanie - BD 7-8/2003 (251.6kB)
Wentylacja - BD 7-8/2003 (350.9kB)
• Abc w pytaniach i odpowiedziach - BD 7-8/2003 (251.6kB)
• Świeże powietrze - BD 7-8/2003 (251.6kB)
• Odzyskać ciepło - BD 7-8/2003 (251.6kB)
• Przyjazny mikroklimat - BD 7-8/2003 (251.6kB)
Więcej raportów na: www.budujemydom.pl