W raporcie PMR Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011-2014 przedstawione są obecne oraz prognozowane trendy, zarówno na rynku przemysłowym jako całości, jak i w poszczególnych segmentach, czyli budowie bloków energetycznych, zakładów przemysłowych, inwestycji paliwowych, gazowych oraz obiektów zagospodarowania odpadów.

Raport PMR: Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011
- Po trudnych dla branży przemysłowej latach 2009-2010, rok 2011 przyniósł wyraźne ożywienie w sferze liczby realizowanych inwestycji. Dodatkowo, imponujące plany inwestycyjne w segmentach energetycznym, gazowym, produkcyjnym oraz zagospodarowania odpadów pozwalają spoglądać na długoterminowe perspektywy dla branży w sposób bardzo optymistyczny - mówi Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego PMR.

W raporcie PMR Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011-2014 przedstawione są obecne oraz prognozowane trendy, zarówno na rynku przemysłowym jako całości, jak i w poszczególnych segmentach, czyli budowie bloków energetycznych, zakładów przemysłowych, inwestycji paliwowych, gazowych oraz obiektów zagospodarowania odpadów.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na biznesowe pytania, istotne dla każdej firmy obecnej lub planującej rozpoczęcie działalności na polskim rynku budownictwa przemysłowego:

- Jak w najbliższych latach kształtować się będą ceny realizacji inwestycji przemysłowych?
- Które regiony charakteryzować się będą w najbliższych latach najwyższą dynamiką nowych inwestycji przemysłowych?
- Jakie są najnowsze wyniki finansowe 10 największych firm budownictwa przemysłowego w Polsce oraz jakie nowe kontrakty pozyskały one w ostatnich miesiącach?

Przeczytaj darmowy artykuł: [attach=attach1]Prognoza wzrostów w budownictwie przemysłowym w Polsce do 2014 roku[/attach]