Rekrutacja odpowiednich pracowników ma decydujący wpływ na kształt i funkcjonowanie firmy, ponieważ są oni najważniejszym zasobem każdej organizacji. Pracodawca zawsze jest nastawiony na zatrudnienie osób najlepiej spełniających jego oczekiwania. Powstaje pytanie: skąd pozyskiwać zdolnych kandydatów z doświadczeniem w branży?

Raport BDI: Konkurencja kusi inżyniera

Odpowiedź na powyższe pytanie jest jednoznaczna. Firmy z branż technicznych bardzo chętnie poszukują pracowników wśród swojej konkurencji. Kandydaci pochodzący z firm, gdzie zakres obowiązków i struktura jest podobna, posiadają doświadczenie pozwalające na wykorzystanie ich umiejętności od zaraz. Fachowcy z konkurencji znają dobrze branżę, w której pracują, produkty, mają bogate portfolio klientów. Pracodawca nie traci czasu na wdrożenie nowego pracownika, szkolenia wprowadzające w specyfikę rynku i branży. Pozyskanie kandydatów z firm konkurencyjnych jest najlepsza metodą w przypadku obsadzenia stanowisk wyższego szczebla, gdy liczba odpowiednich fachowców na rynku pracy jest mocno ograniczona.

Czy przyjąłbyś/przyjęłabyś ofertę pracy od firmy stanowiącej konkurencję dla Twojego obecnego pracodawcy - spytał w sondzie internetowej Bank Danych o Inżynierach (BDI). Udział w ankiecie wzięło 585 osób. Sondaż został przeprowadzony w dniach 15 września – 15 października 2011r. 58,2% ankietowanych inżynierów zgodziłoby się na pracę u konkurencji, tylko na lepszych warunkach. Konkurencja często oferuje wyższe wynagrodzenie, rozwój zawodowy, dostęp do najnowszych rozwiązań, aby przyciągnąć najlepszych. Jest to dodatkowa motywacja do zmiany pracy w momencie, gdy zakres obowiązków w nowej firmie jest taki sam.

Zdarzają się natomiast sytuacje, gdy kandydaci niechętnie zgłaszają się w odpowiedzi na oferty pracy u konkurencji, nawet jeśli są nimi zainteresowani. Do fachowców trzeba docierać w sposób bezpośredni, ponieważ jest ich mało na rynku pracy. W przypadku pracodawcy takie działania na własną rękę nie są mile widziane. Dlatego coraz więcej firm korzysta z usług agencji rekrutacyjnych. Zadaniem agencji jest dotarcie do kandydatów nieosiągalnych przy użyciu standardowych narzędzi.

W przypadku takich rekrutacji agencja doradztwa personalnego określa listę firm konkurencyjnych, następnie bezpośrednio, dyskretnie dociera do specjalistów z branży, którzy posiadają najlepsze kompetencje i doświadczenie. Profesjonalny konsultant potrafi przekonać kandydata do zmiany pracy, doprowadzić do porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Head hunterzy wyczuwają co motywuje kandydatów, dlatego doskonale wiedzą jakie dodatkowe benefity mogą zachęcić ich do zmiany pracy.

Wraz z postępem techniki i technologii rosną wymagania pracodawców wobec kandydatów. Pozyskanie specjalistów z branży nie jest prostym zadaniem. Firmy coraz częściej korzystają ze wsparcia ekspertów, których unikalne metody rekrutacyjne są gwarantem dotarcia do najcenniejszych pracowników na rynku pracy.

Źródło: Bank Danych o Inżynierach