Data rozpoczęcia
2006-05-29
Data zakończenia
2006-06-21

termin: 21.06.2006 r. miejsce: Warszawa


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE OTWARTE
"RADY PRACOWNIKÓW" - Szkolenie dla przedstawicieli zarządów firm i zakładów pracy.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu informacyjnym na temat ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
W ramach szkolenia przekazujemy podstawowe informacje na temat implementacji dyrektywy unijnej w przedstawionym poniżej zakresie:
Program szkolenia
Dialog społeczny w zakładzie pracy - ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Dialog społeczny w UE i w Polsce - definicja, rodzaje dialogu
3. Podstawy prawne istnienia dialogu w Polsce i UE
4. Partnerzy dialogu społecznego
5. Dialog społeczny w praktyce
- geneza powstania Europejskich Rad Zakładowych (tło historyczne)
- dyrektywa UE na temat Europejskich Rad Zakładowych z 22.09.1994 r.
- implementacja Dyrektywy - Ustawa o europejskich radach zakładowych
- dyrektywa ramowa na temat warunków informowania i konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej z 11.03.2002 r.
- implementacja dyrektywy - ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
6. Rady Pracownicze w Polsce - korzyści i zagrożenia dla pracodawców i właścicieli firm wynikające z ustawy o Radach Pracowników.
7. Podsumowanie szkolenia
Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość konsultacji na temat realizacji ustawy w zakładzie pracy.
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne GALERIA NA KOLE
ul. Ciołka 12; 01-443 Warszawa
UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń
Koszt szkolenia:
- otwartego: 600 PLN za osobę
- dla członków Krajowego Forum Chłodnictwa: 500 PLN za osobę
- dla zarejestrowanych użytkowników www.wentylacje.pl: 500 PLN za osobę
Termin szkolenia: 21.06.2006
Czas trwania szkolenia: 10.00 - 15.00 ( w zależności od ilości pytań i problemów do omówienia).
Formularz zgłoszenia oraz więcej informacji na: www.jjszkolenia.pl