RADPOL SA – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – w I półroczu 2008 roku odnotował przychody na poziomie 19,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto w I półroczu 2008 wyniósł 3,6 mln zł. W II kwartale 2008 przychody spółki RADPOL wyniosły 10,5 mln zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 1,79 mln zł.

Wartość EBITDA za II kwartał 2008 wyniosła 2,6 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (EBITDA 1,9 mln zł) daje wzrost o 36%. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 wyniosła 20%, a rentowność netto 18%. Wyniki w II kwartale 2008 i w I półroczu 2008 są najlepsze w historii RADPOL SA. Zarząd uważa, iż w III kwartale 2008 Spółka osiągnie jeszcze lepsze wyniki finansowe.

„Koncentrujemy się na dynamicznym zwiększaniu zyskowności firmy i intensyfikowaniu działań w kluczowych branżach. Naszym największym osiągnięciem w I półroczu 2008 było przejęcie większościowego pakietu akcji Elektroporcelany Ciechów SA. Dzięki synergii między spółkami dodatkowo zwiększymy nasz udział w rynku energetyki zawodowej. Chcemy konsekwentnie realizować zapowiadaną strategię rozwijając firmę i inwestując, a w konsekwencji zwiększając wartość RADPOL. Jestem przekonany, że akcjonariusze będą zadowoleni z wyników naszej działalności” – mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu RADPOL SA.

Najważniejsze wydarzenia w spółce RADPOL w I półroczu 2008:

· Zakończenie projektu modernizacji zakładu i linii produkcyjnych – inwestycje w kwocie 10 mln zł zostały zrealizowane w ramach otrzymanych dotacji unijnych z programu SPOWKP 2.2.1. Dzięki temu RADPOL stara się o zwrot 50% poniesionych kosztów. Unowocześnienie zakładu ma na celu zwiększenie produkcji, a w konsekwencji wzrost udziałów w najważniejszych rynkach: elektroenergetycznym i ciepłowniczym – czerwiec 2008

· Podpisanie przedwstępnej umowy przejęcia Elektroporcelany Ciechów SA – kluczowego producenta z segmentu energetyki zawodowej – kwiecień 2008

· Główna nagroda Ministerstwa Gospodarki przyznana RADPOL w konkursie na „Najlepiej rozwijającą się firmę w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Spółka otrzymała również specjalne wyróżnienie za tworzenie nowych miejsc pracy – luty 2008.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju RADPOL podejmuje działania w celu rozszerzenia mocy produkcyjnych. Oddanie do użytku nowych hal produkcyjno – magazynowych wraz z uruchomionym akceleratorem planowane jest na koniec III kwartału 2008 roku. Uruchomienie przez RADPOL drugiego, nowocześniejszego akceleratora o energii 10 MeV wynika z rosnącego zapotrzebowania rynku na wyroby termokurczliwe oraz usługi sieciowania. Dzięki temu RADPOL ma szansę wzbogacić swoją ofertę produktową i wkroczyć z nią na nowe rynki, poszerzając portfolio obecnych odbiorców. Planowana inwestycja pozwoli spółce na zdobywanie nowych segmentów rynku, takich jak: gazownictwo, kopalnie węgla brunatnego i miedziowego, motoryzacja i elektronika, czy branża wodno-kanalizacyjna. RADPOL w 2007 osiągnął przychody na poziomie 35,8 mln zł oraz zysk netto w kwocie 6,8 mln zł.

Informacje o firmie:

RADPOL SA jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych. Produkty RADPOL SA znajdują zastosowanie przede wszystkim w energetyce, elektronice, AGD, telekomunikacji, branży ciepłowniczej i motoryzacyjnej Firma – jako jedyna w Polsce – posiada akcelerator elektronowy wykorzystywany na skalę przemysłową o energii 2 MeV stosowany w technologii sieciowania radiacyjnego do produkcji wyrobów termokurczliwych.

Spółka RADPOL prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000. Od roku 2005 firma posiada certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. RADPOL prowadzi ewidencję odpadów produkcyjnych, a także zawarł umowę z Organizacją Odzysku Biosystem Kraków w celu zapewnienia wymaganego poziomu recyklingu. Wysoka jakość produktów firmy RADPOL potwierdzona jest prestiżowymi nagrodami. W lutym 2007 roku RADPOL otrzymał m.in. główną nagrodę Ministerstwa Gospodarki w konkursie na „Najlepiej rozwijającą się firmę w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Spółka otrzymała również specjalne wyróżnienie za tworzenie nowych miejsc pracy. W tym samym roku RADPOL odebrał nagrodę Pomorskiego Lidera Innowacji 2007 oraz Gazelę Biznesu 2007. Wśród nagród zdobytych przez spółkę w 2005 roku znajdują się: Certyfikat Rozważna Firma, Gazele Biznesu, Rzetelny Partner Biznesowy. W roku 2004 RADPOL został zaliczony do najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce w rankingu Gazel Biznesu oraz otrzymał nagrodę Hit Pomorza w kategorii produkcja - za gamę wyrobów termokurczliwych z usieciowanego radiacyjnie polietylenu.

Więcej na www.radpol.com.pl

Elektroporcelana Ciechów SA jeden z najważniejszych w Polsce producent porcelany elektrotechnicznej. Głównymi kierunkami eksportu – który wynosi średnio 40% sprzedaży – są: Anglia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.

Wysoka jakość wyrobów została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez BBJ-SEP Warszawa, Instytut Energetyki w Warszawie oraz Instytut Elektrotechniki Wrocław. Ponadto, spółka prowadzi działalność w oparciu o normy ISO 9001:2000.

Więcej na www.ciechow.com.pl

Tar Heel Capital zarządza funduszami typu Private Equity. Tar Heel Capital inwestuje przedsiębiorstwa, umożliwiając im dalszy dynamiczny rozwój, a w dalszej perspektywie znalezienie inwestora branżowego lub debiut giełdowy. Uwaga Funduszu skupia się w szczególności na firmach o dużych możliwościach ekspansji oraz na przedsięwzięciach związanych z niepowtarzalną technologią i unikalną wiedzą. Wśród inwestycji Tar Heel Capital znajdziemy m.in. notowany na giełdzie Radpol SA, operatora logistycznego Apreo Logistics SA, odlewnię magnezu Euromag SA. Partnerem Zarządzającym Funduszu i jego założycielem jest Grzegorz J. Bielowicki.

Jedną z ostatnich inwestycji funduszu jest firma FRU.PL, zajmująca się sprzedażą biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz wynajmem samochodów za pośrednictwem internetu. Spółka działa obecnie w Polsce i Rumunii, a do końca 2008 roku planuje również rozpoczęcie działalności operacyjnej w Rosji i na Ukrainie.

Więcej na www.tarheelcap.com