Puls Biznesu: Do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły już poprawione wnioski taryfowe od 14 największych w kraju sprzedawców energii. Regulator spodziewa się, że pierwsze taryfy dla obrotu będzie mógł zatwierdzić 2 stycznia 2009.


Nieco dłużej na nowe stawki poczekają dystrybutorzy. URE uprzedzał, że zatwierdzanie taryf dla tej grupy firm przedłuży się do połowy stycznia. Nowe cenniki wejdą w życie 2 tygodnie po decyzji regulatora.

- Jeszcze przyglądamy się poprawionym wnioskom taryfowym, ale ze wstępnej analizy wynika, że większość spółek obrotu o statusie sprzedawcy z urzędu dostosowała się do naszych wytycznych z 19 grudnia 2008
- mówi Marek Woszczyk, wiceprezes URE.
Przed świętami regulator poinformował, że w taryfach dla odbiorców z tzw. grupy G, czyli gospodarstw domowych, będzie skłonny zaakceptować ceny zakupu energii na poziomie nieprzekraczającym 185 zł/MWh z akcyzą. To znacznie więcej niż wcześniej żądał URE (155 zł/MWh z akcyzą), ale mniej niż wynikało z zawartych na 2009 r. kontraktów na rynku hurtowym. Taryfowani sprzedawcy deklarowali, że za energię na przyszły rok muszą płacić w hurcie powyżej 200 zł, a nawet po 230 zł/MWh. Regulator zaapelował do spółek, by renegocjowały podpisane wcześniej umowy.
,i>
- Będziemy monitorować, czy ceny w kontraktach faktycznie uległy zmianie. Wcześniejsze umowy były zawierane w zupełnie innych warunkach rynkowych i egzekwowanie ich w obecnej kryzysowej sytuacji łamałoby dobre praktyki kupieckie - uważa Marek Woszczyk.
Źródło: Puls Biznesu