Czynnik chłodniczy, dotychczas znany pod nazwą ISCEON®79 otrzymał niedawno od organizacji ASHRAE nową nazwę R422A.

ISCEON®79 jest przyjazny dla środowiska, nietoksyczny i niepalny, co pozwoliło zaliczyć ten czynnik do klasy bezpieczeństwa A1. R422A, zaprezentowany m.in. na targach IKK w Norymberdze w październiku 2004 r., jest mieszaniną czynników RI25/R-134a/R-600a w proporcjach odpowiednio 85,1/11,5/3,4%. Charakteryzuje się zerowym współczynnikiem ODP oraz niższym o około 20% współczynnikiem GWP w porównaniu do innych zamienników z grupy HFC takich jak R404A i R507.
Czynnik R422A może być wykorzystywany w układach chłodniczych z R22 przy niskich temperaturach wrzenia. Zamiennik ten zachowuje się dobrze i często zauważa się wzrost wydajności chłodniczej oraz współczynnika COP. W wielu przypadkach zastosowanie R422A nie wymaga wymiany oleju w układzie.
ISCEON®79 wykazuje lepsze właścicwości niż R404A; zaobserwowano średni 9-cio procentowy spadek zużycia energii po jego zastosowaniu, co powinno pozytywnie wpłynąć na żywotność sprężarki.

Porównanie: R-22, ISCEON®79 i R404A
Więcej informacji o R422A: www.isceon-refrigerants.co.uk/ISCEON79
Do pobrania:
ISCEON®79 Product Brochure
ISCEON®79 Product Data Sheet
ISCEON®79 Mollier
ISCEON®79 Thermodynamic Property Data

Źródło: www.isceon-refrigerants.co.uk