Rozpoczynamy cykl sondaży na temat krajowych przepisów, uzupełniających uregulowania Unii Europejskiej dotyczące f-gazów. Uzyskane wyniki będą wykorzystane w procesie legislacyjym.


Rozpoczynamy cykl sondaży na temat niekórych aspektów krajowych przepisów, uzupełniających już obowiązujące uregulowania wspólnotowe dotyczące f-gazów. Uzyskane wyniki będą wykorzystane w procesie legislacyjym.
Pytania ankietowe dotyczyć będą tematów takich jak:
- kontrola szczelności
- prowadzenie ewidencji czynników chłodniczych
- ograniczenia w dostępie do czynników chłodniczych.
Pierwsze pytanie dotyczy granicznego napełnienia układu chłodniczego podlegającego sprawdzeniu pod względem szczelności.
Rozporządzenie (WE) 842/06 o niektórych gazach fluorowanych przyjmuje pewien harmonogram kontroli szczelności układów chłodniczych w zależności od ich napełnienia. W przepisach ww. Rozporządzenia jest to 3 kg, 30 kg i 300 kg. Niektóre kraje członkowskie UE obniżyły te granice. Dla przykładu: Francja objęła regularną kontrolą szczelności układy z napełnieniem 2 kg, natomiast Niemcy obniżyły do 2,5 kg. W Polsce aktualnie trwa dyskusja nad tym przepisem i propozycjami obniżenia unijnych progów do 2 kg, 20 kg i 100 kg.
Dla przypomnienia:
1. układy największe muszą być wyposażone w stacjonarne systemy wykrywania wycieków,
2. układy średnie podlegają kontroli szczelności co pół roku,
3. zaś najmniejsze raz w roku.
Pierwsze pytanie z cyklu dotyczy: Ile powinno wynosić graniczne (dolne) napełnienie układu czynnikiem chłodniczym? ----->>>>>przejdź do aniety i GŁOSUJ