Dopłaty w postaci funduszy strukturalnych otworzyły przed polskimi firmami nowe źródła finansowania inwestycji. Razem z Agencją J&J z Gdyni będziemy odpowiadać na Państwa pytania związane z pozyskiwaniem Funduszy Unii Europejskiej na specjalnie do tego celu uruchomionej stronie internetowejUruchomienie funduszy strukturalnych otworzyło przed polskimi firmami nowe źródła finansowania inwestycji. Znaczna grupa przedsiębiorców miała już okazję zetknąć się pośrednio lub bezpośrednio z metodologia wspierania rozwoju firm, która polega na dotowaniu projektów w ramach funduszy przedakcesyjnych. Jednak PHARE i SAPARD, w porównaniu w funduszami strukturalnymi, nakładały na beneficjentów dość znaczne ograniczenia. Sporym utrudnieniem były tu przede wszystkim ograniczenia kwotowe projektów, co uniemożliwiało przeprowadzenie przedsięwzięć na szerszą skalę.
Dodatkowo wąska lista wydatków kwalifikowanych, zawierająca przede wszystkim maszyny, urządzenia oraz oprogramowanie i to tylko z krajów Unii Europejskiej, w znacznym stopniu zamykała drogę o wsparcie wielu dobrym pomysłom. Zatem znaczna część przedsiębiorców zdecydowała się, w oczekiwaniu na uruchomienie funduszy strukturalnych, wstrzymać część inwestycji. Jednak, jak się okazuje, tu też pojawiły się spore utrudnienia. Wprawdzie zniknęły ograniczenia znane z programu PHARE, to znacznie zmniejszyły się szanse pozyskania środków przez mniejsze przedsiębiorstwa na drobne inwestycje.
Redakcja portalu wentylacja.com.pl razem z Agencją J&J z Gdyni, zajmującą się pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych, podjęła się współredagowania strony o tematyce związanej z Funduszami Unii Europejskiej dla firm branży HVACR. Na stronie tej publikować będziemy pytania użytkowników wortalu odnośnie możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na konkretną działalność gospodarczą związaną z branżą HVACR. Na pytania te Agencja J&J udzielać będzie szczegółowych odpowiedzi z podaniem odpowiednich źródeł. >>>zobacz pytania
Redakcja wentylacja.com.pl + Agencja J&J
>>>Fundusze Unii Europejskiej dla firm branży HVACR