Mają wielkość zbliżoną do wymiarów główki cegły i służą do przewietrzania szczeliny powietrznej w murach warstwowych. Powinny być umieszczone pomiędzy cegłami warstwy elewacyjnej (zamiast spoiny pionowej) na dole oraz na górze elewacji, a także pod oknami.

W ten sposó zapewniona zostaje cyrkulacja powietrza, utrzymująca opymalną wilgotność izolacji termicznej. Wewnętrzna część puszki wyprofilowana jest w taki sposób, by nawet przy najsilniejszych deszczach woda nie przedostawała się do środka elewacji, a specjalna kratka w przedniej części zabezpiecza przed inwazją gyzoni i większości owadów. Puszki dostępne są w kilku barwach, co pozala na ich integrację kolorystyczną ze spoinami lub tynkiem elewacji.