Rok 2010 jest poważnym kamieniem milowym dla ochrony warstwy ozonowej i stopniowego wycofywania R-22 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
R-22 jest czynnikiem chłodniczym zubożającym warstwę ozonową, używanym w systemach klimatyzacji przez ponad cztery dziesięciolecia. Aby sprostać wyzwaniu ochrony środowiska, Carrier Corporation, a dokładniej United Technologies Corp. (NYSE:UTX) wprowadza alternatywne rozwiązanie - czynnik Puron, który został zatwierdzony do użycia w systemach chłodniczych w 1997 r. przez US Environmental Protection Agency.
"Za zaledwie 15 miesięcy, powszechnie używany czynnik chłodniczy R-22 nie będzie mógł już być wykorzystywany w nowych systemach chłodniczych. Carrier był gotowy od roku 1996 do wprowadzenia bezpieznych dla warstwy ozonowej systemów chłodniczych," powiedział Chris Nelson, Vice President sprzedaży i marketingu Carrier Residential. "Aktualnie urządzenia i instalacje z czynnikiem Puron istnieją w blisko 3 mln domów na całym obszarze Stanów Zjednoczonych."
Rozpoczynając od roku 2010, legislacja w USA wymaga użycia we wszystkich klimatyzatorach i pompach ciepła, a także wymagają od producentów tworzenia systemów, które wykorzystują czynniki chłodnicze zgodnie z U.S. Clean Air Act Amendments of 1990. Chociaż Clean Air Act pozwala na dalszą produkcję R-22, która ma stopniowo zostać zmniejszona do roku 2020 w celu eksploatacji istniejących systemów, opublikowane raporty wskazują, że potencjalnie spowoduje to dramatyczny wzrost ceny tego czynnika i utrudnioną jego dostępność na rynku, podobną do tego, co nastąpiło w przemyśle samochodowym podczas wycofywania R-12.
Dodatkowe informacje na temat systemów z czynnikiem Puron - odwiedź www.carrier.com

Carrier Corp. z siedzibą w Farmington, Conn, jest największym na świecie dostawcą rozwiązań dla ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia. Z przychodami 14,6 miliardów dolarów (2007), korporacja zatrudnia około 43.000 pracowników na całym świecie i ma swoje placówki w ponad 170 krajach. Carrier jest częścią United Technologies Corp. z Hartford w Connecticut - dostawcą produktów i usług na rzecz lotnictwa i systemów budowlanych na całym świecie.