Program przeznaczony jest do graficznego wspomagania projektowania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

W wersji 1.5 program został rozszerzony o moduł umożliwiający przygotowywanie zestawienia materiałów ( rury, kształtki i akcesoria ) wewnętrznych instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji na bazie systemu Purmo HKS.
Bezpłatny program (20,6 MB) można pobrać ze strony firmy Sankom