W maju w Rybniku odbyła się akcja edukacyjna „... z natury segreguję!”. Jej celem było przekonanie dzieci i młodzieży, że właściwie prowadzona segregacja śmieci jest równie ważna, jak recykling. Firma Rettig Heating – oferująca produkowane właśnie w Rybniku grzejniki Purmo - włączyła się w organizację akcji.

„… z natury segreguję!” to cykl ekologicznych akcji edukacyjnych, prowadzonych w całej Polsce. W ich ramach dzieci uczą się m.in. na czym polega recykling i jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

Do najważniejszych elementów majowej odsłony należały warsztaty edukacyjne oraz konkurs selektywnej zbiórki odpadów dla szkół. 27 maja w Rybniku, w ramach „Dni Ziemi, Wody i Powietrza”, odbył się wielki finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostały prace artystyczne dzieci z uczestniczących w akcji placówek.

Akcję honorowym patronatem objął prezydent miasta Rybnik. Udział w jej organizacji miały władze miejskie, firma Rettig Heating z marką grzejników Purmo oraz stały partner programu „W trosce o naturę”, a także Transgór oraz Politechnika Śląska w Rybniku.

„Marka Purmo od lat wspiera inicjatywy ekologiczne, jesteśmy na przykład partnerem programu "W trosce o naturę”. W naszej działalności, także procesie produkcji, kierujemy się zasadami poszanowania środowiska. Dlatego wsparcie tej lokalnej akcji było dla nas naturalną decyzją” – komentuje Emilia Dudek, kierownik marketingu Rettig Heating Polska.

„Program „…z natury segreguję!” przygotowaliśmy z myślą nie tylko o kształtowaniu proekologicznej postawy wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród całych społeczności lokalnych – powiedziała Zofia Kabas, koordynator akcji, PSR – Chcemy pokazać, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne, angażując w akcję samorządy lokalne, przedsiębiorców i operatorów komunalnych – dodała Kabas.

Program akcji „… z natury segreguję!” został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kolejne akcje, zaplanowane na 2009 rok, odbędą się m.in. w Garwolinie oraz Krynicy Zdrój.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Purmo przystąpiło do programu "W trosce o naturę” w 2005 roku. Od tego czasu uratowano przed wycięciem 8 mln drzew (dzięki zbiórce i recyklingowi opakowań z papieru).

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: www.purmo.pl