Tradycyjnie z okazji Forum Wentylacja wydano książkę i płytę CD zawierającą m.in. referaty wygłoszone podczas seminariów. Uczestnicy Forum otrzymali także specjalne wydanie "CYRKULACJI" - biuletynu Stowarzyszenia Polska Wentylacja.


Książka zawiera referaty wygłoszone podczas seminariów IV Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2006 i I Ogólnopolskiej Wystawy Techniki Klimatyzacyjnej i Chłodniczej SALON KLIMATYZACJA 2006.
Książkę można nabyć za zaliczeniem pocztowym lub w biurze Stowarzyszenia tel./fax (022) 635 13 24. Cena książki 45 zł (dla Członków Stowarzyszenia cena 25 zł). Do książek wysyłanych pocztą jest doliczana opłata za przesyłkę 10 zł.
Do książki dołączona jest płyta CD. Na płycie znajdują się m.in. prezentacje multimedialne przygotowane przez prelegentów.


Spis treści:
Kryteria klasyfikacyjne w zakresie komfortu w budynkach użyteczności publicznej według aktualnych norm europejskich - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska

Wpływ wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń na zużycie energii w budynku - dr inż. Tomasz Mróz, Politechnika Poznańska
Klimatyzacja VAV i kontrola wydatku powietrza - mgr inż. Sławomir Sawicki
Regulatory VAV firmy Smay - mgr inż. Jakub Wojtyła
Kocepcja inspekcji systemów wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska
Regulacja nastawnego nawiewnika wirowego bez dodatkowej energii - Dusan Zgavec, Hidria
Systemy "super multi" - dojrzała alternatywa -dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
System klimatyzacji VRV III Daikin
Wentylacja w budynkach mieszkalnych w świetle wymagań akustycznych - mgr inż. Wojciech Odrzywołem
System ekologicznego chłodzenia pomieszczeń świeżym powietrzem z wykorzystanie pośredniego chłodzenia przez odparowanie - dr inż. Marian Rubik, Politechnika Warszawska
Szczelność przewodów wentylacyjnych - dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
Oddymianie korytarzy w obiektach użyteczności publicznej za pomocą wentylacji mechanicznej - mgr inż. Roman Jędrzejewski, Ciat
Nowa norma europejska dotycząca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - mgr inż. Sławomir Pykacz, C.O.B.R.T.I. INSTAL
Gruntowe wymienniki ciepła - zasady działania, wytyczne projektowe - mgr inż. Mirosława Polak
Zdecentralizowany system rozdziału powietrza z zastosowaniem central GOLD - Swego
MCR-FID S - Nowe kierunki w konstrukcji klap przeciwpożarowych - mgr inż. Bolesław Klimczuk, Mercom
Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji grawitacyjnej w budynkach - dr inż. Justyn Polok, mgr inż. Andrzej Wajsprych, mgr inż. Krzysztof Nowak
Tytuł: FORUM WENTYLACJA 2006 - SALON KLIMATYZACJA 2006. Materiały seminaryjne.
Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Rok wydania: 2006
Oprawa: A5
Stron: 141
Cena: 45 zł + 10 zł
ZAMÓWIENIE
(w zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP)Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca:
- program Forum Wentylacja 2006
- referaty
- katalog wystawców
- konkurs produktów
- archiwalne wydania biuletynu "Cyrkulacje"
- publikacje
- oprogramowanie dla projektantów
- prezentacje multimedialne
oraz informacje o:
- wentylacji
- Stowarzyszeniu PW
- Forum Wentylacja - poprzednich edycjach
- patronach spotkania.
Bezpłatną CD z FORUM 2006 można też zamówić osobno - drogą elektroniczną: zamów FORUM_2006-CD.


Poza książką i CD uczestnicy Forum i Salonu otrzymali kolejne wydanie biuletynu Stowarzyszenia Polska Wentylacja "CYRKULACJE". Nazwa biuletynu pochodzi od cyrkulacji powietrza w instalacji, a także cyrkulacji i wymiany myśli, poglądów i opinii - stąd w liczbie mnogiej.
W wydaniu specjalnym "CYRKULACJI" z okazji Forum 2006 opublikowano m.in. informacje o:
- działalności SPW
- informacje rynkowe: nowi ludzie w branży, zmiany w firmach, inwestycje
- opis produktów zgłoszonych do konkursu "na najciekawszy produkt"
- informacje prawne
- wywiady
- informacje o nowych członkach SPW.
Biuletyn jest wydawany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja w nakładzie 2500 egzemplarzy.
Otrzymują go specjaliści branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać "CYRKULACJE" prosimy o kontakt pocztą elektroniczną
Szczegóły dotyczące FORUM WENTYLACJA 2006 i SALONU KLIMATYZACJA 2006 można znaleźć na stronach:
www.forumwentylacja.pl
www.salonklimatyzacja.pl