Partnerstwo dla Klimatu prezentuje nową kampanię ONZ na rzecz zmian klimatu.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłasza nową kampanię zachęcającą rządy do osiągnięcia porozumienia w sprawie zmian klimatu podczas COP 15 (7 – 19 grudnia 2009 r.) w Kopenhadze.
Ogólnoświatowa kampania „Przypieczętuj umowę” (Seal the Deal) ma na celu mobilizację przywódców politycznych, biznesu i społeczeństwa, by aktywnie działały na rzecz ograniczania zmian klimatu.
Na interaktywnej stronie internetowej Wall of Events umieszczane są informacje o konkretnych akcjach. Wiele państw już zgłosiło swoje inicjatywy. Niestety rubryka "Polska" jest nadal pusta…
Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw na stronie COOLPLANET 2009!
Źródło: http://www.cop14.gov.pl/index.php?mode=aktualnosci_extended&action=main&menu=1&id=121&lang=PL