Instalacja nawiewno-wywiewna dla domku jednorodzinnego. Dobór wydatku centrali.

Przykładowy projekt instalacji wentylacyjnej zamieszczono na stronie http://www.globaltech.com.pl/index.php?id=projekt