PRZYJAZNY DOM. WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA. Poradnik.

Przyjazny dom. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Poradnik to bezpłatna broszura wydana przez Firmę BARTOSZ z Białegostoku, opracowana przez mgr inż. Bernarda Bujwickiego, mgr inż. Roberta Butlera oraz inż. Bognę Bielawską.

Broszura zawiera materiały uzasadniające wybór systemu wentylacji z odzyskiem ciepła. Opisuje również jej wykonanie i eksploatację.

Broszura przydatna dla użytkownika, projektanta i studenta.

Spis treści:
- Poradnik wykonania wentylacji domowej z odzyskiem ciepła
- Co daje wentylacja domowa z odzyskiem ciepła?
- Zasada działania wentylacji z odzyskiem ciepła
- Co w domu jest źródłem ciepła?
- Wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła
- Z czego zazwyczaj składa się wentylacja domowa z odzyskiem ciepła
- Pomieszczenie na centralę wentylacyjną i jej montaż
- Sterowanie pracą centrali

Stron 16
Format A5
Broszura jest bezpłatna. Można ją otrzymać wysyłając do nas dane adresowe (imię, nazwisko, firma, ulica, miasto, kod): ZAMÓWIENIE
Wydawca: Firma BARTOSZ Sp. J.


Poradnik jest również dostępny w formie elektronicznej na CD. Na płycie znajduje się również poradnik"Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła. Poradnik"
Nakład wyczerpany. Materiał dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
Źródło: Firma BARTOSZ Sp.J.