Wydawnictwo Forum oferuje program umożliwiający prawidłowe wykonanie obliczeń i wystawienie świadectwa energetycznego zgodnie z Dyrektywą 91/WE Zgodnie z Dz.U. nr 201, poz. 1240 każdy nowy budynek musi posiadać certyfikat energetyczny zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Certyfikat powinien być zgodny z wytycznymi Ministra Infrastruktury, a więc musi uwzględniać określoną metodologię obliczeń oraz parametry techniczne.


Program umożliwi Państwu min.:
- przygotowanie świadectwa energetycznego w formie elektronicznej i drukowanej zgodnie z nowym rozporządzeniem (Dz.U. nr 201, poz. 1240)
- prawidłowe wykonanie wszystkich obowiązkowych obliczeń zgodnie z rozporządzeniem MI z 6 listopada 2008 r.
- ewidencjonowanie i przechowywanie wskaźników i parametrów technicznych oraz raportów obliczeniowych zgodnie z wymogami § 3.1, ust. 4, rozporz. MI
- kontrolę wszystkich wykonanych obliczeń zgodnie załącznikiem G do normy PN-B-02025 oraz nowymi wytycznymi Ministra Infrastruktury
- przeprowadzenie audytu energetycznego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 lutego 2008 r.
Program zawiera:
- obowiązującą metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Dz.U z 2008 r.
- przykładowe wzory świadectw energetycznych dla różnych typów budynków zgodne z zaleceniami MI
- wytyczne, obowiązujące przy obliczaniu współczynników przenikania U w zależności od typu budynku i przeznaczenia pomieszczeń
- przykłady prawidłowo zaprojektowanych przegród wraz z komentarzami i rysunkami, które można dołączyć do dokumentacji projektowej
- porównywarkę wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E i zapotrzebowania na moc cieplną Q.
Autorzy programu:
Współautorzy ustawy o metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, wybitni specjaliści w zakresie klimatyzacji i ciepłownictwa oraz doświadczeni audytorzy energetyczni.
Aktualizacje:
Aktualizacje oprogramowania w przeciętnej cenie: 160,50 zł netto - dla wersji 1-stanowiskowej, ukazują się co 4 miesiące i zawierają nową wersję programu wraz z niezbędnymi zmianami w Instrukcji Użytkownika.
Materiały: Wydawnictwo Forum / RynekInstalacyjny.com.pl