Czym jest projekt Time for Poland? Celem nadrzędnym jest promocja polskich przedsiębiorstw eksportowych na najważniejszych imprezach targowych organizowanych na terenie Niemiec. Wydział Promocji i Handlu Ambasady Polski w Berlinie objął swoim patronatem to wydarzenie.

Przygotowania katalogu na targi efa/ SHKG idą pełną parą!
Targi branżowe są najlepszą platformą do śledzenia najnowszych trendów rynkowych, wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich produktów i rozwiązań oraz do nawiązywania nowych kontaktów, ale przede wszystkim do podkreślenia obecności na międzynarodowej arenie branżowej.
Rozumiejąc racjonalizację wydatków, podyktowaną zagrożeniem rozszerzania się kryzysu, Targi Lipskie Polska oferują na najbliższy duet targowy: Branżowe Targi Technik dla Budynków, elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa oraz Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – SHKG katalog polskich przedsiębiorstw eksportowych Time for Poland.
Katalog ten jest rozwiązaniem, które umożliwi, niewielkim nakładem środków finansowych, obecność na tej najważniejszej na rynku Niemiec Wschodnich imprezie wystawienniczej. Katalog będzie kolportowany na targach jako promocja polskiej gospodarki oraz potencjału produkcyjnego i eksportowego krajowych przedsiębiorstw.

Branżowe Targi Technik dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa oraz Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – SHKG to największa tego typu impreza w Niemczech wschodnich i naszej części Europy. W roku 2011 na targach zaprezentowało się 500 wystawców, a liczba odwiedzających wyniosła 37 000 przedstawicieli branży.

Obszary wystawiennicze targów SHKG obejmują m.in. następujące obszary:
• technika sanitarna i kanalizacyjna, technika hydrauliczna,
• ceramika sanitarna, wanny, kabiny i brodziki prysznicowe, armatura sanitarna,
• technika grzewcza, klimatyzacyjna oraz chłodzenia i wentylacji,
• technika pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji, automatyzacja budynków, pompy, rury, przewody dalekiego zasięgu i osprzęt,
• ochrona przeciwpożarowa, cieplna, akustyczna i antykorozyjna

Obszary wystawiennicze targów efa obejmują m.in. następujące obszary:
• techniki instalacyjne dla budynków i techniki systemowe
• oświetlenie
• ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
• technika energetyczna
• technika automatyzacji
• technika nadawczo-odbiorcza, technika szerokopasmowa, technika dystrybucji szerokopasmowej
• technika informacyjna i komunikacyjna, technika biurowa
• technika ochronna i bezpieczeństwa
• przyrządy pomiarowe i kontrolne, technika pomiarowa, czujniki
• elementy budowlane, zespoły, transformatory, technika napędowa
• narzędzia, wyposażenie zakładów, magazynów i montażowni
• facility management
• kształcenie i doskonalenie zawodowe
Zainteresowanych odsyłamy do organizatora: http://www.targilipskie.pl/ .

Źródło: ''