Informacje dla projektantów stosujących system stalowych przewodów oddymiających typu PD firmy FRAPOL.

Przewody PD Frapol - wytyczne dla projektantów
Odpowiedzi na najczęściej stawiane przez projektantów pytania dotyczące przewodów PD:

- o dokumenty dopuszczające
- odporność ogniową przewodów instalacji oddymiających
- zastosowanie przewodów typu PD
- ograniczenia wymiarowe
- stosowanie klap do wentylacji pożarowej i kratek oddymiających
- rodzaje elementów

znajdują się na stronie www.frapol.com.pl w zakładce:

Wytyczne dla projektantów kanałowych systemów oddymiania


PD

Konstrukcja stalowych przewodów oddymiających typu PD gwarantuje odporność ogniową oraz dymoszczelność wynoszącą 120 minut. Zostały dopuszczone do stosowania w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową do REI120 włącznie. Służą do budowy poziomych instalacji wentylacji oddymiającej jednostrefowej w budynkach dowolnego typu (garaże podziemne, galerie handlowe, budynki mieszkalno – biurowe). W instalacjach tego typu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych płyt ognioodpornych lub wełny mineralnej. Pozwala to znacznie zredukować koszt takiej instalacji, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Instalacje takie mogą być samodzielną instalacją wentylacji oddymiającej jednostrefowej bądź mogą się łączyć się z instalacją zbiorczą, wielostrefową.
Rodzaje elementów, wymiary oraz sposób montażu są zbliżone do standardowej instalacji wentylacyjnej.
Firma FRAPOL oferuje pełny system przewodów oddymiających typu PD. Zawiera on elementy instalacji wentylacji oddymiającej wraz z elementami montażowymi oraz montażem zgodnym z aktualnymi wymaganiami przeciwpożarowymi. >>więcejŹródło: FRAPOL Sp. z o.o.