Oferowane przez firmę PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o. przewody elastyczne, wykonane z wielowarstwowej folii aluminiowej, zostały poddane badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej. Dzięki temu uzyskały Klasyfikację Ogniową w zakresie niepalności oraz Klasyfikację Ogniową w zakresie nierozprzestrzeniania ognia przez izolację przewodów. Dodatkowo wyroby posiadają Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny.

Znajdujące się w ofercie PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o.

(po kliknięciu na atest
można zobaczyć jego powiększenie)
AF 019 / AF 013

Przewód elastyczny aluminiowy AF 019 oraz AF 013 jest izolowany termicznie i akustycznie. Został skonstruowany tak, aby zredukować hałas powstający od urządzeń w instalacjach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego. Warstwę wewnętrzną przewodu AF 019 i AF 013 stanowi nieznacznie perforowany przewód AF 012. Powłoką izolacyjną jest wełna szklana, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi wielowarstwowa powłoka z laminowanego aluminium wzmocniona włóknem szklanym. Przewód AF 013 zawiera dodatkowo wewnętrzną warstwę paroszczelną z przezroczystej folii poliestrowej. Produkty AF 019 oraz AF 013 posiadają Klasyfikację Ogniową w zakresie niepalności oraz w zakresie nierozprzestrzeniania ognia wydaną przez ITB. Dodatkowo posiadają Atest Higieniczny wydany przez PZH.
TYP: AF 019, AF 013
Przewód wewnętrzny: AF 012
Izolacja 20 kg/m³: wełna szklana 25 mm
Osłona zewnętrzna: Aluminium, poliester
Obwód średnicy: 65 – 635 mm
Zakres temp. pracy: -30 / +140 oC
Maks. prędkość powietrza: 30 m/s
Maks. ciśnienie robocze: 2000 Pa
Standardowa długość: 10 m
Opakowanie karton: 1,2 m(po kliknięciu na atest
można zobaczyć jego powiększenie)
(po kliknięciu na atest
można zobaczyć jego powiększenie)


M0

Od niedawna w stałej ofercie PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o. znajduje się również przewód elastyczny typu M0 o odporności temperaturowej do +250 oC (klasa odporności ogniowej M0). Przewód jest zbudowany z wielowarstwowego aluminium bez zawartości poliestru, co daje tak wysoką odporność temperaturową. Przewód występuje w wersji izolowanej i bez izolacji. Dzięki grubszej warstwie aluminium M0 jest znacznie sztywniejszy po rozciągnięciu w stosunku do tradycyjnych przewodów typu flex. Przewód posiada Klasyfikację Ogniową w zakresie niepalności wydaną przez ITB.
TYP: M0
Skok spirali: 24 mm
Izolacja 20 kg/m³: wełna szklana 25 mm
Obwód średnicy: 65 – 635 mm
Zakres temp. pracy: do +250 oC
Standardowa długość: 10 m
Opakowanie karton: 1,2 m(po kliknięciu na atest
można zobaczyć jego powiększenie)

Standardowe, 10 metrowej długości przewody, są ściśnięte w opakowania kartonowe o długości 0,6 m (nieizolowane) lub 1,2 m (izolowane). Dzięki temu znacznie można zredukować koszty transportu i składowania wyrobów. Brak konieczności używania specjalistycznych narzędzi do cięcia oraz mocowania, znacznie ułatwia montaż. Oferowane przez PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o przewody elastyczne nie emitują toksycznych gazów w wysokich temperaturach. Produkty posiadają również europejskie atesty na niepalność.
Importer zapewnia dostępność artykułów bezpośrednio z magazynów w Warszawie. Wykonania nietypowe oraz niestandardowe średnice są oferowane na zamówienie z kilku tygodniowym okresem oczekiwania.
Więcej danych technicznych można uzyskać kontaktując się z firmą PPHU CENTRUM KLIMA Sp. z o.o. lub na stronie internetowej importera: katalog