Przewodnik Wentylacja Strumieniowa Garaży

W odpowiedzi na stale rosnące zainteresowanie tematyką wentylacji strumieniowej garaży oraz liczne kontrowersje towarzyszące w szczególności praktycznemu zastosowaniu tego typu instalacji firma SMAY opracowała „Przewodnik Wentylacja Strumieniowa Garaży”, w którym w przystępnej formie omówiono szereg aspektów technicznych związanych z projektowaniem oraz oceną skuteczności tego rodzaju instalacji.

Z uwagi na fakt, że wentylacja strumieniowa to tylko jeden ze sposobów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w garażach w Przewodniku opisane zostały również podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem mechanicznej wentylacji kanałowej projektowanej w oparciu o brytyjską normę BS 7346-7 oraz normę niemiecką VDI 2053.
W Przewodniku opisano również metodykę prowadzenia prób odbiorowych zgodnie z australijską normą AS 4391 oraz okresowych przeglądów instalacji wentylacji strumieniowej i kanałowej obsługującej garaże podziemne ze szczególnym uwzględnieniem autorskiej ultradźwiękowej techniki pomiarowej pozwalającej na weryfikację wyników symulacji komputerowych CFD wykonywanych przez firmę SMAY.


Spis treści:
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Regulacje prawne
3. Wypis najistotniejszych paragrafów dla projektantów instalacji wentylacyjnych w garażach
4. Wytyczne projektowe wentylacji strumieniowej oddymiającej.
4.1. Założenia i kryteria projektowe
4.2. Strefy dymowe
4.3. Wentylatory strumieniowe
4.4. Główne wentylatory wyciągowe
4.5. Kompensacja powietrza w garażu
4.6. Założenia projektowo - koncepcyjne
5. Wytyczne projektowe wentylacji strumieniowej bytowej.
5.1. Zasada działania oraz praktyka stosowana w Polsce
5.2. Podstawowe wytyczne brytyjskie
5.3. Garaże wentylowane naturalnie.
5.4. Garaże wentylowane mechanicznie i naturalnie
5.5. Garaże wentylowane mechanicznie
5.6. Szczegółowa ocena ilości zanieczyszczeń
6. Wytyczne projektowe wentylacji kanałowej oddymiającej.
6.1. Strefy dymowe
6.2. Obliczenia analityczne ilości wytwarzanego dymu przy źródle pożaru zgodnie z BS 7346-4 2003
6.3. Obliczenia analityczne maksymalnej ilości powietrza jaka może być wyciągana przez pojedynczą kratę wyciągową bez efektu zasysania czystego powietrza z pod warstwy dymu.
6.4. Prędkość w otworach kompensacyjnych
6.5. Przykład obliczeniowy
7. Opis instalacji wentylacji bytowej kanałowej
7.1. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego dla garaży w celu usunięcia tlenku węgla (na podstawie VDI 2053)
7.2. Przykład obliczeniowy ilości powietrza wentylacyjnego w celu usunięcia tlenku węgla z garażu
8. Obliczenia czasów ewakuacji z garażu
8.1. Podstawa prawna
8.2. Warunki bezpiecznej ewakuacji
8.3. Poszczególne składowe dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji -ASET
8.4. Czas reakcji użytkowników na alarm
8.5. Obliczenia czasów przemieszczania po drogach poziomych
8.6. Przykład obliczeniowy ewakuacji z garażu
9. Wytyczne elektryczne i SAP
10. Wytyczne konstrukcyjno-budowlane
11. Detekcja CO i LPG.
11.1. Wymagania prawne odnośnie stosowania detekcji CO i LPG.
11.2. Zasady jakimi należy się kierować przy montażu detektorów:
11.3. Rodzaje sensorów w detektorach:
11.4. Detektory DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 – Pro-Service**
11.5. Centralki Unister….z/RS-485 – Pro-Service**
12. Układy automatyki dla wentylacji garaży
12.1. Sterowanie podzespołami systemów oddymiania**
12.2. Przykład obliczeniowy ewakuacji z garażu
12.3. Założenia odnośnie układów zasilająco sterujących.
13. Metodyka prowadzenia prób odbiorowych instalacji zabezpieczania przed zadymieniem oraz wentylacji strumieniowej garaży.

Źródło: Smay Sp. z o.o.


Komentarze

  • Smay i wentylacja strumieniowa

    A ile oni wykonali projektów i dostaw, że tworzą poradniki ???