miesięcznik

PRZEWODNIK BUDOWLANY
W lipcu 1996 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Przewodnik Budowlany. Młody i pełen zapału zespół w zaskakującym tempie rozwinął pismo - już po trzech miesiącach objętość gazet zwiększyła się ponad dwukrotnie w stosunku do numeru pierwszego. W tamtym okresie główną część miesięcznika stanowił cennik materiałów budowlanych - wkładka informująca o poziomie cen na rynku warszawskim, bo taki był wówczas zakres działania pisma.

W roku 1998 miesięcznik zaczął być prezentowany na ogólnokrajowych targach budowlanych m.in. Budma w Poznaniu, Tarbud we Wrocławiu. W tym samym roku, w celu bieżącego wglądu we wszelkie zmiany płynące z Urzędu Mieszkalnictwa, został członkiem Polskiej Izby przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Według danych opracowanych na podstawie listów, telefonów oraz bezpośrednich kontaktów na targach na rynku istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na projekty gotowe. Z tego względu od miesiąca kwietnia 2000 r. uruchomiliśmy na łamach naszego pisma specjalny dział, w którym będą prezentowane projekty różnych pracowni i architektów, a co najważniejsze, Czytelnicy mogą zakupić wybrany projekt za pośrednictwem redakcji. W planach jest przygotowanie oddzielnej części poświęconej ofertom deweloperskim i agencji nieruchomości. Kolejny nowy dział to szansa dla studentów architektury - udostępniliśmy im kilkanaście stron, na których mogą prezentować swoje pomysły dotyczące projektów i wykonania małej architektury. W nowej tematyce znajdzie się również coś dla naszych Czytelniczek. Już od kwietnia 2000 r. prezentujemy ciekawe pomysły jak z często nieużytecznego i wyrzucanego produktu zrobić atrakcyjną rzecz.