Firma Vaisala od prawie 30 lat istnieje na rynku producentów profesjonalnych czujników i przetworników pomiarowych.


Najbardziej znana jest jej oferta przetworników przemysłowych i klimatyzacyjnych do pomiaru wilgotności i temperatury. Warto jednak wiedzieć, iż Vaisala jest producentem najnowocześniejszych przetworników do pomiaru stężenia dwutlenku węgla. Specjalnie do tego celu został zaprojektowany wysokoczuły i stabilny czujnik pracujący na zasadzie pomiaru absorpcji promieniowania podczerwonego przez CO2. Nie byłoby w tym nic odkrywczego, gdyby nie unikalna konstrukcja czujnika. Składa się on ze źródła promieniowania podczerwonego, celi pomiarowej oraz detektora. Cały sekret tkwi w konstrukcji detektora, który pozwala mierzyć stopień absorpcji dla dwóch długości fali dzięki przestrajanemu filtrowi interferencyjnemu.
Pomiar natężenia promieniowania pozwala określić stężenie dwutlenku węgla w badanym gazie. Jest to obecnie najnowocześniejsza metoda, której zastosowanie w klimatyzacji otworzyło nową drogę i perspektywę rozwoju tej branży. Dotychczasowe sterowanie układami klimatyzacji przez pomiar temperatury odchodzi już w niepamięć. Nowoczesne systemy kontrolują poziom CO2 nie tylko w kanałach zbiorczych, ale w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach.
Znajomość stężenia dwutlenku węgla, a właściwie jego wzrost daje informację o potrzebie uruchomienia nawiewów. Jeżeli w pomies-czeniach poziom CO2 utrzymuje się na stałym poziomie oznacza to, że nie są one wykorzystywane przez ludzi, czyli nie muszą być klimatyzowane.
Wyciągając prosty wniosek stosowanie pomiaru CO2 pozwala oszczędzać energię, czyli pieniądze.


Vaisala oferuje całą gamę przetworników pomiarowych od klimatyzacyjnych po przemysłowe. Wszystkie przetworniki klimatyzacyjne mierzą stężenie w zakresie 0...2000 ppm, lecz mogą być kalibrowane na 5000 ppm /10000 ppm /20000 ppm. Dostępne są modele GMW/D20 do montażu ściennego jak i kanałowego.
Przetworniki te mogą pracować w temperaturze 5...+45°C i w wilgotności 0...100%. Cechuje je wysoka dokładność ±1%FS i stabilność ®.
Prócz tych przetworników dostępne są modele do zastosowań przemysłowych z serii GMT220. Przetworniki te mogą mierzyć w zakresach od 2000 ppm do 20% i pracować w temperaturze 20...+60°C w wilgotności 0...100%. Dokładność oferowanych przetworników z tej serii to ±20 ppm.
Przemysłowe przetworniki wyposażone są w obudowy spełniające wymagania IP65 (NEMA4), dzięki temu mogą być instalowane w miejscach o podwyższonej wilgotności i dużym zapyleniu. Jeśli pomiar odbywa się w trudno dostępnych miejscach to sonda pomiarowa może być połączona z przetwornikiem 2m przewodem.
Drugą ważną zaletą tych przetworników jest możliwość prostej i szybkiej wymiany samej sondy bez konieczności kalibracji całego urządzenia. Posiadają możliwość ustawienia rodzaju sygnału wyjściowego 0/4...20mA lub 0...10V i opcjonalnie interfejsu LonWorks®.
VIGO System Sp. z o.o.
Foto nr 1: prztwornik typ GMD20
Więcej informacji na temat danych technicznych oraz aktualnych cen można uzyskać pisząc do nas (w e-mailu prosimy o podanie danych teleadresowych oraz nazwy firmy zajmowanego stanowiska): napisz