VIGO System S.A. do swojej oferty wprowadza nowy przetwornik punktu rosy - DMW19.Przetwornik punktu rosy do montażu ściennego DMW19 jest przeznaczony do zaawansowanych zastosowań w klimatyzacji oraz innych aplikacjach wewnątrz pomieszczeń, gdzie potrzebny jest dokładny pomiar punktu rosy. Przetwornik DMW19 zawiera czujnik HUMICAP® Vaisali. Punkt rosy jest wyliczany ze zmierzonej wilgotności względnej oraz temperatury. Opatentowany czujnik HUMICAP® jest nieczuły na kurz, dym, pyły oraz większość chemikaliów. Dzięki temu posiada wysoką dokładność, doskonałą stabilność długookresową i pomijalną histerezę.
DMW19 mierzy punkt rosy w zakresie –20...+55oC. Poprawność pracy przetwornika można łatwo sprawdzić w miejscu jego pracy za pomocą przenośnego miernika wilgotności i temperatury HM70 Vaisali.


Firma VIGO System S.A. oferuje urządzenia pomiarowe, głównie do pomiaru wilgotności i temperatury, punktu rosy, stężenia dwutlenku węgla, stężenia amoniaku, barometry cyfrowe, a także urządzenia do bezkontaktowych pomiarów temperatury - pirometry i kamery termowizyjne. Służy doradztwem technicznym i doborem optymalnych urządzeń.
Firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie techniki podczerwieni, związane z produkowanymi w firmie detektorami podczerwieni i ich aplikacjami, używanymi w technice wojskowej, przemyśle, medycynie i in.
W 1996 roku firmę nagrodzono amerykańską nagrodą "Photonics Spectra Excellence Award" za najlepszy produkt wprowadzony na rynek światowy. Firma VIGO System S.A. jest również laureatem wyróżnienia "Polski Produkt Przyszłości" z 1999 roku. W roku 1999 firma uzyskała certfikat systemu jakości wg normy PN-ISO 9001.