EPS jest dwukanałowym przetwornikiem ciśnienia głównie stosowanym w podłączeniach do monitorowania, kontrolowania i regulacji ciśnienia za pomocą regulatora (PLC) lub systemów monitorowania.

EPS jest dwukanałowym przetwornikiem ciśnienia, który umożliwia pomiary dwóch niezależnych ciśnień. Proporcjonalnie do różnicy ciśnienia zostanie podany bieżący, aktualny sygnał prądowy lub napięciowy. EPS składa się z dwóch elementów półprzewodnikowych pomiaru ciśnienia, które zapewniają dokładny i stały pomiar ciśnienia.
Ciśnienie wywiera bezpośredni wpływ na powierzchnie elementów pomiarowych i nie ma przepływu powietrza przez elementy ciśnieniowe. Ryzyko uszkodzenia przez zanieczyszczenia jest bardzo małe. Mikroprocesor zapewnia dokładny sygnał wyjściowy i dokonuje korekcji, jeżeli następują zmiany temperatury. Zakres ciśnienia jest ustawiany za pomocą przełącznika DIP. Typ sygnału wyjściowego i zakres ciśnienia mogą być ustawione niezależnie na dwóch kanałach.


EPS-32:
- Dwukanałowy przetwornik ciśnienia
- 8 zakresów ciśnienia w jednym przetworniku
- Przetwarza ciśnienie na sygnał 4-20 mA lub 0-10 V DC
- Typ sygnału może być indywidualnie wybrany na wyjściu
- Liniowość <1%
- Opcja zewnętrznego kasowania sygnału
- Prostota montażu
- 24 V AC/DC napięcie zasilania


Skala zastosowań:
- utrzymanie/kontrola stałego ciśnienia w zadanych miejscach, w systemie kanałowym
- utrzymanie określonego podciśnienia w systemie kanałowym
- pomiar różnicy ciśnienia na filtrach do kontroli ich sprawności
- pomiar objętości powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień na kryzie.
Przykłady zastosowań:

EPS zapewnia stałe ciśnienie w kanale sterując regulatorem prędkości wentylatora poprzez regulator prędkości obrotów wentylatora.

Pomiar różnicy ciśnień pomiędzy filtrami kanału jest dokonywany za pomocą EPS i sygnał wyjściowy jest skierowany - podłączony do urządzenia monitorującego.
Program produkcji:
EPS-32-1 Przetwornik powietrza zakres 0-1500 Pa dwu-kanałowy
EPS-32-2 Przetwornik powietrza zakres 0-5000 Pa dwu-kanałowy
Dane techniczne:
Liczba sygnałów wyjściowych 4 (2 na każdy kanał)
Sygnał wyjściowy 0-10 V AC, i 4-20 mA lub 0-20 mA
Zakres ciśnienia EPS-32-1: może być nastawiany przełącznikiem DIP (indywidualnie dla każdego wejścia kanału) 0-50, 0-100, 0-150, 0-250, 0-350, 0-500, 0-1000, 0-1500 Pa
Zakres ciśnienia EPS-32-2: może być nastawiany przełącznikiem DIP (indywidualnie dla każdego wejścia kanału) 0-1000, 0-1500, 0-2000, 0-2500, 0-3000, 0-3500, 0-4000, 0-5000 Pa
Dokładność procesora 0,01V (sygnał 0-10 V)
0,016 mA (sygnał 4-20 mA)
0,020 mA (sygnał 0-20 mA)
Dokładność +/- 3% sygnału
Min. (EPS-32-1) +/- 5 Pa
Max. (EPS-32-2) +/- 30 Pa
Napięcie zasilania 24V AC/DC +/- 20%
Temperatura pracy 0-/+50°C
Liniowość <1%
Czas reakcji <5 s
Max. ciśnienie EPS-32-1 69 kPa
Max. ciśnienie EPS-32-2 138 kPa
Wymiary (wys./szer./głęb.) 125 x 125 x 75 mm
Stopień ochrony IP54
Zacisk + 2 x 4/6 mm średnicy
Zacisk - 2 x 4/6 mm średnicy
Materiały i foto: Luxbud