Napęd VLT® HVAC Drive został skonstruowany na bazie nowej modułowej platformy sprzętowej, realizującej założenia „plug & play”’. VLT® HVAC Drive to przetwornica częstotliwości dedykowana do zastosowań w układach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ciepłowniczych, związanych z systemami inteligentnego zarządzania budynkami i sieciami komunalnymi. Napęd może sterować pracą wszystkich typowych urządzeń spotykanych w w/w układach, m.in. wentylatorów, pomp i sprężarek. VLT® HVAC Drive to niższy koszt eksploatacji i prosta, bezpieczna obsługa.
Oszczędność energii
Nowa przetwornica częstotliwości ma najlepszą w swojej klasie sprawność 98% zapewniającą tym samym optymalne wykorzystanie całego układu napędowego (napęd – silnik). VLT® HVAC Drive kontroluje prędkość obrotową silników, utrzymując ja na optymalnym poziomie, przez co wpływa znacząco na mniejsze zużycie energii pomp i wentylatorów, które stanowią główne odbiorniki energii w budynkach i instalacjach komunalnych.
Oszczędna inwestycja

Jednym z podstawowych założeń, które postawili sobie konstruktorzy nowej
VLT® HVAC Drive jest także jej uniwersalność w budowaniu wymaganej
konfiguracji sprzętowej. Napędy mogą być przebudowywane i dostosowywane w miarę zmian
oczekiwań użytkownika czy potrzeb technologicznych. Zakup modelu
standardowego na etapie początkowym zapewnia możliwość rozbudowy o
moduły rozszerzeń sprzętowych bądź programowych. System podłączeń typu
plug-and-play jest nieskomplikowany i podobny do układania klocków.
Standardowy napęd VLT® HVAC Drive umożliwia prace w większości aplikacji w
oparciu o zestaw nastaw przygotowanych i zaimplementowanych fabrycznie.
Wykorzystanie magistrali to szybka i bezproblemowa integracja napędu do
układu automatyki, to także dla użytkownika możliwość zredukowania
zapotrzebowania na kosztowne moduły I/O nadrzędnego systemu sterowania.
Oszczędność czasu, prosta obsługa

Zarówno osoby obsługi jak i urządzenia w instalacji, czy także
nadrzędny system kontroli, wszystkie ogniwa układu automatyki mogą łatwo skomunikować się z VLT® HVAC Drive. Przetwornica jest kompatybilna z większością znanych protokołów przesyłu informacji w systemach BMS, jej panel sterowania może wyświetlać wszystkie znane alfabety i przedstawiać komunikaty oraz parametry pracy napędu w 27 językach, w tym w języku polskim (także m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim-cyrylica, chińskim, znaki graficzne alfabetu mandaryńskiego i kantońskiego). Panel sterowania przetwornicy to także niezwykle prosty i intuicyjny w użyciu interfejs operatora / programisty. Przetwornica częstotliwości VLT® HVAC Drive ze względu na zintegrowane mechanizmy monitorowania stanu pracy i zabezpieczeń oraz na odporną mechanicznie konstrukcję jest urządzeniem bezobsługowym. Wraz z wykorzystaniem funkcji AMA (Automatyczne dopasowanie silnika) oraz AEO (Automatyczna optymalizacja zużycia energii) możliwe jest szybkie i bezproblemowe uruchomienie napędu i bezusterkowa eksploatacja przez wiele lat.
Oszczędność miejsca

Ze względu na małe wymiary przetwornica częstotliwości VLT® HVAC Drive może być zamontowana wewnątrz centrali wentylacyjnej, bądź w szafie sterowniczej sytemu automatyki. Wysoka sprawność VLT® HVAC Drive to niskie straty cieplne podczas pracy, a w konsekwencji możliwość montażu kilku VLT® HVAC Drive obok siebie bez konieczności zachowania odstępów wentylacyjnych. Przetwornica ta jest także kompatybilna z technologia montażu „Cold Plate”. W technologii „Cold Plate” napęd montowany jest na stabilnej aluminiowej płycie będącej plecami szafy sterowniczej. Dzięki płaskiemu fragmentowi radiatora stanowiącemu tył obudowy przetwornicy, zapewnione jest skuteczne chłodzenie wyłącznie konwekcja przez płytę tylna , bez konieczności wentylacji szafy. Projektując układ z VLT® HVAC
Drive nadmierne straty ciepła i ich odprowadzenie poza szafę sterownicza nie są juz problemem. Przetwornica częstotliwości opcjonalnie dostępna jest w obudowie o podwyższonej ochronności w klasie IP66 , także z dodatkowym pokryciem zabezpieczającym układy elektroniczne przed korozyjnym wpływem agresywnych środowisk otoczenia. To sprawia, ze VLT® HVAC Drive może być instalowana bezpośrednio na ścianie, czy w pobliżu urządzeń technologicznych bez konieczności zabudowy w sterowni / szafie sterowniczej.
Funkcje

Danfoss posiada ogromne doświadczenie w zakresie przygotowywania rozwiązań napędowych w
zaawansowanych instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych. Doświadczenie to
wykorzystano do zaprojektowania nowych funkcji wychodzących naprzeciw wymaganiom użytkowników i
wyróżniających przetwornice VLT® HVAC Drive spośród konkurencyjnych rozwiązań.
Temperatura otoczenia 50 st.C

Przetwornica częstotliwości VLT® HVAC Drive pracuje niezawodnie z nominalnymi parametrami nawet w tak skrajnych warunkach środowiskowych jakim jest temperatura otoczenia 50°C
Tryb przeciwpożarowy

Tryb przeciwpożarowy w umożliwia utrzymanie w czasie pożaru
wyjść ewakuacyjnych budynku w stanie wolnym od dymu. W tym
trybie w czasie pożaru przetwornica częstotliwości kontrolująca
prace wentylatorów wyciągowych / oddymiających, ignoruje wszelkie
ograniczenia, limity i ostrzeżenia narzucone bądź przez operatora, bądź
tez przez wewnętrzne układy monitoringu i zabezpieczeń. Wentylatory
utrzymywane są w ruchu tak długo jak tylko jest to możliwe, nawet w
tak niekorzystnych warunkach jak zanik fazy, przeciążenie, asymetria
zasilania,. Napęd pracuje bez przerwy aż do fizycznego zniszczenia
układów sterowania np. w skutek wtargniecie ognia, czy skrajnie
wysokich warunków temperaturowych.
AEO - Automatyczna Optymalizacja Zużycia Energii

AEO to funkcja napędu zapewniająca optymalne magnesowanie silnika
napędu przy każdej prędkości i w każdych warunkach obciążeniowych.
W celu zapewnienia optymalnej i ekonomicznej eksploatacji wentylatora czy pompy, charakterystyka U/f dla silnika powinna być ustalana na podstawie obciążenia przewidywanego przy różnych
prędkościach obrotowych. Niemniej precyzyjne, zapewniające maksymalna energooszczędność układu, określenie obciążenia przy danej częstotliwości jest trudne. Problem ten może być rozwiązany dzięki zastosowaniu VLT® HVAC Drive z funkcja Automatycznej Optymalizacji Zużycia Energii (AEO). Wszystkie VLT® HVAC Drive realizują te funkcje jako nastawę fabryczną , tzn. nie ma potrzeby dobierania współczynnika U/f w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii. W czasie gdy układ wentylatorowy pracuje poniżej wydajności znamionowej funkcja AEO umożliwia dodatkowe oszczędności zużycia energii rzędu 5-15%.
Kompensacja przepływu

Znaczące oszczędności zużycia energii i kosztów instalacji możliwe są również do osiągnięcia przez wykorzystanie funkcji kompensacji przepływu. Funkcja ta ma zastosowanie zarówno w układach pompowych jak i w układach wentylacyjnych. Wystarczy monitorować tylko sygnał z czujnika ciśnienia bezpośrednio za pompa czy za wentylatorem nawiewowym, a przetwornica VLT® HVAC Drive skompensuje wartość sprzężenia zwrotnego dla regulatora tak by ciśnienie w układzie było stabilizowane poprawnie nawet w jego skrajnych oddalonych obszarach. Napęd w sposób ciągły dopasowywuje sygnał ciśnienia do charakterystyki sytemu (uwzględnia prace / charakterystykę nie tylko np. samej pompy, ale całego układu pompa --- wodociąg).
Autonomiczne urządzenie w BMS

Modułowa napędu jest optymalnym rozwiązaniem zarówno przy konfigurowaniu autonomicznych układów
sterowania, jak i dla rozległych instalacji układów BMS (Building Management System - Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem) wykorzystujących magistrale szeregowa / Ethernet i zaawansowane protokoły komunikacyjne .
Wbudowane inteligentne cechy urządzenia VLT® HVAC Drive sprawiają, że w
zamkniętych autonomicznych układach sterowania optymalna konfiguracja jest
możliwa przy minimalnych kosztach inwestycji, nawet bez korzystania z
dodatkowego zewnętrznego sterownika PLC:
- wbudowany timer i zegar czasu rzeczywistego,
- możliwość zaprogramowania reakcji napędu na różnorodne zjawiska
pojawiające się w jego otoczeniu
- wbudowany sterownik zdarzeń
- 4 wewnętrzne regulatory PID z automatycznym dostrajaniem.
Monitoring i analiza zużycia energii

VLT® HVAC Drive udostępnia pełen zakres informacji o zużyciu energii przez układ napędowy. Istnieje możliwość wyboru do prezentacji całkowitego zużycia energii w przedziałach godzinowych, w kolejnych dniach, czy tygodniowo. Użytkownik może także otrzymać profil obciążenia / wydajności aplikacji we wskazanym okresie eksploatacji.
Danfoss nieodpłatnie udostępnia specjalistyczne oprogramowanie analityczne VLT® Energy Box, które pozwala na symulację komputerową pracy układu przy profilu obciążenia bliskim warunkom rzeczywistym i na tej
podstawie wyliczenie oczekiwanych oszczędności oraz czasu zwrotu inwestycji.
Źródło: Danfoss